sreda, 5. 2. 2014

Letna skupščina mreže CIVINET

V Mestni hiši bo 6. februarja 2014 potekala 1. letna skupščina mreže CIVINET Slovenija - Hrvaška.

Mreža CIVINET je nastala z namenom posredovanja znanja in izkušenj, pridobljenih v okviru programa CIVITAS s strani mest, ki v slednjem aktivno sodelujejo, tistim mestom, ki v to mrežo še niso vključena.
Mreža CIVITAS je nastala v sedmih državah EU (Francija, Španija, Portugalska, Italija, Velika Britanija, Irska in Nizozemska) in povezuje mesta, ki so zaiteresirana za razvoj ambicioznih politik urbane mobilnosti ter ukrepov za čistejši, uporabnikom prijaznejši, energetsko učinkovitejši in trajnostni promet v mestih.

Osnovni namen mreže CIVINET je izmenjava ter prenos izkušenj in dobrih praks uspešnih programov, povezovanje različnih akterjev ter krepitev sodelovanja med mesti sosednjih držav, ki se med seboj lažje sporazumevajo. Z njo želijo izboljšati dvostransko sodelovanje med mesti na področju trajnostnega prometa in mobilnosti, s ciljem boljšega vključevanja v evropske projekte in izmenjave izkušenj, znanj in orodij za trajnostno načrtovanje in upravljanje s prometom z mesti, ki so v EU vodilna na tem področju.

Na letni skupščini bo ustanovljen tudi Politični odbor mreže CIVINET Slovenija - Hrvaška, ki ga sestavljajo politični predstavniki mest, ki so člani mreže.