ponedeljek, 11. 6. 2018

Leto 2017 rekordno za ljubljanski turizem

Turistično leto 2017 je bilo za Ljubljano rekordno v vseh pogledih. Obiskalo nas je kar 841.320 turistov, kar je za 14 odstotkov več kot v predhodnem letu, prvič v zgodovini je bilo zabeleženih več kot milijon in pol nočitev - 1.548.487, kar je za 16 odstotkov več kot leta 2016.

Statistični podatki za 2017 kažejo, da Ljubljana ohranja status destinacije, ki privabi vsako leto več obiskovalcev. Tuji obiskovalci so v 2017 predstavljali 95 odstotkov vseh gostov, domači pa 5 odstotkov, število obeh se je povečalo za 16 odstotkov v primerjavi s predhodnim letom. Med tujimi gosti so največ nočitev opravili Italijani (11 odstotkov), Nemci (7, 6 odstotka) ter gosti iz Velike Britanije (7 odstotkov). Povprečna doba bivanja je znašala 1,8 dni in je v primerjavi s predhodnim letom na letni ravni ostala nespremenjena. Tuji gosti se v Ljubljani zadržijo dlje kot domači in sicer 1,9 dni, domači bivajo v povprečju krajši čas, 1, 6 dni.

Razveseljiv je podatek, da se je število obiskovalcev nadpovprečno povečalo v mesecih z nižjim turističnim obiskom, najbolj aprila, maja ter novembra, medtem ko je število gostov v mesecih visoke turistične sezone naraščalo po nižji povprečni stopnji, kar je posledica izvajanja premišljenih ukrepov za desezonalizacijo oz. podaljševanje sezone v mesece z manj turističnega obiska. S tem namenom v Ljubljani razvijamo privlačne vsebine in oblikujemo nove priložnosti za obisk prestolnice v obdobjih, ki so tradicionalno manj obiskana.

Lani smo lansirali blagovno znamko Gourmet Ljubljana, ki povezuje gastronomsko ponudbo Ljubljane, ki postaja vedno bolj prepoznaven motiv prihoda gostov v Ljubljano. Pod njenim okriljem smo izvedli prvi kulinarični festival November Gourmet, s katerim smo povezali najpomembnejša slovenska kulinarična imena, ljubljanske ponudnike gostinstva, ponudili strokovno-izobraževalno vsebino s področja kulinarike in gostinstva, zaključili pa z edinstvenim dogodkom November Gourmet Finale.

Kljub temu, da postaja Ljubljana v zadnjih letih vse bolj prepoznavna in priljubljena destinacija, se je neprijetnim učinkom odličnih turističnih rezultatov mogoče izogniti s predvidevanjem in upravljanjem turističnih tokov. Vzporedno s naraščanjem števila obiskovalcev smo v Ljubljani pripravili načrt upravljanja destinacije in turističnih tokov, s katerimi izvajamo aktivnosti razbremenjevanja starega mestnega jedra, v katerem so določene točke v visoki sezoni bolj obremenjene. Zato že dlje časa aktivno razvijamo integralne turistične produkte in promoviramo ponudbo, s katero turiste popeljemo izven starega mestnega jedra v manj obiskane predele Ljubljane, v regijo Osrednja Slovenija ali na izlete drugod po Sloveniji. S tem želimo Ljubljano ohraniti prijetno za bivanje meščanov in turistov, ki ostanejo v njej. Stremimo tudi k temu, da se dogodki in prireditve, ki se odvijajo na javnih površinah in jih sofinanciramo, dogajajo na lokacijah v celem mestu, s čimer pripomoremo k preusmerjanju turističnih tokov izven strogega mestnega jedra.

Kljub temu, da je bilo preteklo leto rekordno po številu opravljenih nočitev in številu obiskovalcev, Ljubljana ostaja butična destinacija, v kateri sta ohranjenost naravnega okolja ter pristen stik obiskovalca z mestom in njegovimi prebivalci konkurenčni prednosti.

Odlični rezultati v turizmu, ki jih beležimo v Ljubljani so posledica sistematičnega dela na področju razvoja visoko inovativne turistične ponudbe ter ciljane promocije Ljubljane na strateških trgih.