ponedeljek, 17. 12. 2018

Ljubljana je čebelam prijazno mesto

Na tradicionalnem dnevi čebelarskega turizma, ki je 7. decembra 2018 potekal v Čebelarskem centru na Brdu pri Lukovici je Ljubljana osvojila drugo mesto med čebelam najbolj prijaznimi občinami.

Prvo mesto je pripadlo občini Črna na Koroškem, tretje pa Ivančni Gorici.

Lani smo osvojili prvo mesto, že četrto leto zapored pa smo uvrščeni med tri čebelam najbolj prijazne občine v Sloveniji. Naziv smo prejeli na podlagi vložene prijave čebelarskih društev v Ljubljani, pri kateri je sodelovalo vseh pet društev – ČD Barje, ČD Ljubljana Moste-Polje, ČD Ljubljana-Center, ČD Tacen in Društvo urbani čebelar.

Čebele v Ljubljani

Čebele so naše nepogrešljive sopotnice. Z opraševanjem skrbijo za našo hrano, z medom in drugimi pridelki pa krepijo naše zdravje. So nepogrešljivi del našega mesta in njihov obstoj kaže na tukajšnje kakovostno okolje. Na območju Ljubljane deluje 350 čebelarjev, ki gospodarijo z več kot 4. 500 čebeljimi družinami.
Večina čebelari na podeželju, ki predstavlja kar dve tretjini vsega območja Mestne občine Ljubljana. Vedno več je tistih, ki se odločajo za čebelarjenje znotraj avtocestnega obroča. Tu tako v zadnjem času sledimo razvoju tako imenovanega urbanega čebelarjenja.
Ta temelji na gibanju za ozelenitev mestnih naselij, trendu zdravega načina življenja, želji po samopreskrbi in celostnem stiku z okoljem ter dvigu družbene ozaveščenosti o pomembnosti čebel za ohranjanje ekosistema in naše preživetje.

Čebelja pot

Leta 2015 smo zasnovali Čebeljo pot, ki danes združuje že 35 partnerjev, od izobraževalnih in kulturnih institucij, institucij povezanih z zdravjem do gospodarskih institucij ter seveda čebelarjev in čebelarskih društev. Ne govorimo le o poti, temveč o gibanju podobno mislečih, ki z najrazličnejšimi aktivnostmi skrbimo za dobrobit čebel v mestu.

cebelja pot7

Podrobnejše informacije o Čebelji poti ter o tem, kako se lahko vključite vanjo, najdete tukaj.

Čebelja pot v stripu

V okviru Čebelje poti organiziramo različne aktivnosti, od fotografskih razstav, javnih dogodkov do izobraževalnih programov, s katerimi nagovarjamo različne ciljne skupine. Letos smo se povezali s Cirilom Horjakom, priznanim ilustratorjem in avtorjem stripov ter akademskim slikarjem, s pomočjo katerega smo v spoznavanje čebel na drugačen način vključili tudi mlade.

anna sangawa hmeljak cebele

Podprli smo projekt Glavo v obla(č)ke, ki nastaja pod mentorstvom ekipe, ki jo vodi Ciril Horjak, podpirajo pa ga Javna agencija za knjigo RS v okviru programa Bralna kultura in Srednja šola za oblikovanje in fotografijo.

V letošnji, že peti sezoni projekta stripovskih delavnic Glavo v obla(č)ke, bodo v LUD Literatura s skupino ljubljanskih najstnikov prehodili pot od zasnove do tiskane izdaje avtorskega stripa. Tokrat na temo Ljubljana v čebeljih oblačkih.
Hkrati bodo del udeležencev delavnic opolnomočili za kritiško vrednotenje posameznih del klasične in sodobne stripovske umetnosti.

Mojstrovine mladih bomo predstavili maja 2019 ob svetovnem dnevu čebel.