sreda, 13. 3. 2019

Ljubljana je najbolj varno mesto v letu 2018

V okviru 10. mednarodne konference Dnevi korporativne varnosti smo že tretjič prejeli nagrado Slovenska velika nagrada varnosti (Slovenian Grand Security Award) v kategoriji »najbolj varno mesto za leto 2018«.

Nagrada nas zavezuje, da nadaljujemo z našimi aktivnostmi, ki lahko bistveno pripomorejo k višji stopnji varnosti meščank in meščanov ter zagotavljajo varno življenjsko okolje, pri čemer je pomembno predvsem osveščanje, izobraževanje in povezovanje prebivalcev, da se aktivno pridružijo in sodelujejo pri preprečevanju kriminalitete na lokalnem nivoju.

Ljubljana je varno mesto

Temu pritrjujejo tudi statistični podatki, ki kažejo ugoden trend na področju kaznivih dejanj. V letu 2018 smo zabeležili zmanjšanje kaznivih dejanj tako splošne premoženjske kot tudi gospodarske kriminalitete.

Na Mestni občini Ljubljana se zelo dobro zavedamo pomena varnosti, zato zagotavljanju in skrbi za javno varnost namenjamo izjemno veliko pozornosti in v ta namen organiziramo različne dogodke, akcije, posvete in konference.

 podelitev nagrad
Nagrado sta prevzela vodja Mestnega redarstva MOL Roman Fortuna in podžupan Dejan Crnek.

Pri skrbi za varnost ima pomembno vlogo Mestno redarstvo MOL, ki na operativni ravni izvaja različne aktivnosti, ki v sodelovanju s partnerskimi subjekti in deležniki na področju varnosti (Policijska uprava Ljubljana, četrtne skupnosti, službe in oddelki MOL, šole, vrtci, Agencija RS za varnost prometa, varnostne službe in drugi), sledijo smernicam in ciljem Mesten občine Ljubljana na področju zagotavljanja varnosti.

Odlično sodelovanje z vsemi deležniki, predvsem s Policijsko upravo Ljubljana, ki temelji na Protokolu o sodelovanju Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana in Policijske uprave Ljubljana, je pomembno za zagotavljanje javne varnosti na območju Ljubljane.

Družbeno odgovorna kampanja Človek, čuvaj svoje mesto

Na občutek varnosti pomembno vpliva tudi urejenost mesta, zato z družbeno odgovorno kampanjo Človek, čuvaj svoje mesto že od leta 2015 opozarjamo na nesprejemljivost vandalizma in poudarjamo pomen spoštovanja našega skupnega javnega prostora.

Leta 2015 smo se osredotočili na nedovoljeno grafitiranje in uničevanje javnih objektov, v letih 2016, 2017 in 2018 pa smo v središče akcije postavili ozaveščanje o pobiranju pasjih iztrebkov in o odmetavanju žvečilnih gumijev ter cigaretnih ogorkov v koš. Z aktivnostmi nadaljujemo tudi letos.

O nagradi

Slovenska velika nagrada varnosti je največja nagrada s področja varnosti v Republiki Sloveniji, ki jo prejmejo izbrane institucije in posamezniki za inovativni prispevek na področju razvoja in uveljavljanja varnosti. Nagrado podeljuje Institut za korporativne varnostne študije ICS-Ljubljana v sodelovanju s Slovenskim združenjem korporativne varnosti.

 

Preberite še: