torek, 6. 11. 2018

Po mnenju National Geographica je Ljubljana med vodilnimi mesti na področju strategije zero-waste

National Geographic je Ljubljano uvrstil med 25 mest po vsem svetu, ki so se zavezala zero-waste (nič odpadkov) družbi.

Posamezniki in skupnosti, ki se pridružujejo zero-waste (nič odpadkov) družbi, po mnenju National Geographica dokazujejo, da je na področju odpadkov manj res več – več zdravja, varnosti in trajnosti – za ljudi in za naš planet.

Z drznostjo do manj odpadkov in kakovostnejšega življenja 

Glede Ljubljane so zapisali, da smo si že leta 2014 kot prva prestolnica v Evropi zastavili cilj postati zero-waste mesto. Z jasnimi cilji, aktivnostmi in učinkovito komunikacijo glede pomena zmanjševanja količine odpadkov in njihove ponovne uporabe smo v Ljubljani odpravili potrebo po sežigalnici, leta 2016 pa postali tudi zelena prestolnica Evrope.

V Ljubljani, prvi evropski »zero waste« prestolnici, imamo med vsemi glavnimi mesti osemindvajseterice najboljši sistem ravnanja z odpadki, ki je vzor drugim evropskim državam, in dosegamo najvišji delež ločeno zbranih odpadkov v gospodinjstvih. Po mnenju National Geographica smo v Ljubljani na dobri poti, da dosežemo delež ločenega zbiranja višini skoraj 80 % in prepolovimo količino preostalih odpadkov do leta 2025.

Da se ločevanje odpadkov izplača, so v svojih denarnicah izkusili tudi meščani. Zaradi povečanega deleža ločeno zbranih odpadkov in posledično manjšega deleža odloženih odpadkov, je Snaga konec leta 2014 vsem svojim uporabnikom izdala dobropis v višini decembrskega računa za ravnanje z odpadki, decembra 2015 pa je iz istega razloga meščanom vrnila denar in povprečno položnico znižala za 60 odstotkov.

88

In kaj Zero Waste strategija pravzaprav pomeni? 

To, da lokalna skupnost okrepi prve tri prioritete na področju ravnanja z odpadki (preprečevanje, ponovno uporabo in recikliranje), zero waste pa pomeni nič odpadkov za odlagališča in za sežigalnice.