torek, 2. 3. 2021

Ljubljana, mesto solidarnosti

Skupaj z Rdečim križem Ljubljana smo zasnovali projekt Ljubljana, mesto solidarnosti, s katerim želimo med ljudmi spodbujati lepa, solidarna dejanja, ustvarjati medsosedsko povezanost in tako prispevati k boljšemu vzdušju v našem solidarnem mestu.

Lepo dejanje najlepše mesto najde

V okviru projekta smo pripravili likovni natečaj, v ospredje katerega postavljamo tematiko medsosedske solidarnosti.

foto

Natečaj je namenjen študentom in študentkam Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, dijakom in dijakinjam Srednje šole za oblikovanje in fotografijo ter vsem ustvarjalcem in ustvarjalkam, ki v kampanji prepoznajo priložnost za sebe, da s svojim delom pripomorejo k širjenju solidarnosti.
Sodelujete lahko z ilustracijo v poljubni tehniki, s katero izrazite lepo dejanje na temo medsosedske solidarnosti.

Včasih res ni potrebno veliko, da za seboj pustimo nekaj dobrega, včasih je vse skupaj lahko tudi humorno, zato vaši domišljiji puščamo prosto pot.
Rok za oddajo ilustracij je nedelja, 21. marec 2021, vse podrobnosti natečaja najdete na spletni strani Rdečega križa Ljubljana.

Kaj je solidarnost?

Projekt Ljubljana, mesto solidarnosti uresničuje enega od temeljnih poslanstev organizacije Rdečega križa, to pa je širjenje humanih vrednot.
Pomanjkanje solidarnosti ima namreč za posameznika in za družbo resne negativne posledice, kot so nedostopnost pomoči in podpore, večja ranljivost, več nerazumevanja, večja neenakost. V večstanovanjski hiši se sosedje med sabo ne poznajo, starejši ostajajo sami in osamljeni, ljudje gredo po ulici mimo nekoga, ki potrebuje nujno pomoč …
V okviru projekta bomo zato poudarjali delovanje v smeri krepitve osebne drže posameznikov, še posebej v medsosedskih skupnostih in družbe v celoti, za več empatije, povezanosti, pripadnosti, socialne vključenosti, zmanjšanje neenakosti, več sodelovanja, zaupanja, odgovornosti, vzajemnosti, pomoči in podpore, spoštovanja, povezanosti, človekovega dostojanstva in pravic.

Solidarnost je gonilna sila sodelovanja, povezovanja in občutka pripadnosti, vse to so občutki, ki so pomembni za uspešno reševanje vseh kriznih situacij (tako na ravni posameznika kot na ravni družbe). Sporočilo #ostanidoma ter trenutne omejitve gibanja zaradi epidemije koronavirusa so še povečale vrednost neposrednega okolja, v katerem živimo. V kolikor je to okolje (blok, soseska) prijazno in podporno, ljudje, sosedje pa se sočutno odzivajo na stiske in potrebe sočloveka, je življenje lažje in lepše. Krovni slogan kampanje bo spodbujal dejanja solidarnosti: Lepo dejanje najlepše mesto najde.