sreda, 16. 11. 2005

LJUBLJANA, NAJLEPŠE VEČJE MESTO V SLOVENIJI

Županja MOL Danica Simšič se je v Kulturnem centru v Rogaški Slatini udeležila zaključne prireditve »Moja dežela – lepa in gostoljubna 2005« in prejela priznanje za najlepše urejeno večje mesto v Sloveniji.

Pod pokroviteljstvom Ministrstva RS za gospodarstvo in Ministrstva RS za okolje in prostor je v Rogaški Slatini potekala slavnostna podelitev priznanj Turistične zveze Slovenije ob zaključku letošnjega tekmovanja »Moja dežela – lepa in gostoljubna«. V kategoriji večih mest je Ljubljana že drugo leto zapored zasedla prvo mesto, nagrado pa je v imenu vseh meščank in meščanov Ljubljane prevzela županja MOL Danica Simšič.

Ljubljana je prijazno, urejeno in varno mesto z dušo, ki osvaja še tako zahtevne obiskovalce in domačine. Je tudi razgibano kulturno središče in preko 700 uličnih prireditev letno ji daje utrip razgibanega in živahnega mesta, ki ga obiskuje vse več turistov. MOL namenja posebno skrb obnavljanju fasad v starem delu mesta, zelenim mestnim površinam, prometni ureditvi in oživljanju bregov Ljubljanice. Letos pa je turistično ponudbo obogatila tudi s prenovljenim kampom s kopališčem na Ježici. K urejenosti njene okolice veliko prispevajo tudi turistična in druga društva.

Služba za odnose z javnostmi MOL