petek, 4. 3. 2011

Ljubljana sodeluje v projektu mestnega marketinga

Nacionalni projekt mestnega marketinga izvaja Gospodarska zbornica Slovenije, v njem pa poleg Ljubljane sodelujeta še Koper in Celje.

Podjetniško trgovska zbornica, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije je na pobudo malih trgovcev in avstrijskih partnerjev - Združenja mestnega marketinga - lani začela z nacionalnim projektom vzpostavitve mestnega marketinga (Town Centre Management - TCM) v večjih slovenskih mestih.
Pogodbo o sodelovanju v projektu sta v sredo, 2. marca 2011, podpisala župana mestnih občin Ljubljana in Koper, Zoran Janković in Boris Popovič, v imenu župana Celja pa jo je podpisal Marko Zidanšek.

Gre za projekt, ki ima širši družbeno koristen pomen, zato so vanj vključeni predstavniki vladnih organizacij, Slovenske turistične organizacije, Podjetniško trgovske zbornice in predstavniki mestnih občin, ki so pristopile k projektu.

Naloge in cilji projekta mestnega marketinga so:
• skrb za ohranjanje in razvoj mestnih jeder
• zavzemanje za ekonomski, socialni in kulturni razvoj mestnega jedra
• iskanje novih priložnosti v mestu, skrb za razvoj okolja ter način življenja in navad ljudi na proaktiven in inovativen način.

Gre za formalno ali neformalno javno privatno partnerstvo, ki je osredotočeno na vizijo in strateški razvoj mestnih jeder, vključuje pa strokovnjake z različnih področij - od managementa in marketinga do razvoja mestnega jedra. Projekt združuje partnerje iz različnih področij (mestne občine, vladne organizacije, turistične organizacije, zbornice..), ki si prizadevajo za ohranjanje in razvoj mestnih jeder ter v ta namen izvajajo različne aktivnosti. Financira se iz javnega in privatnega sektorja.

Prvi projekt mestnega marketinga je bil organiziran v Veliki Britaniji v začetku 70-ih let prejšnjega stoletja. V poznih 80-ih in v začetku 90-ih let se je projekt razširil v nemško govorečih državah, trenutno pa v Evropi poteka približno 2500 projektov mestnega marketinga.