petek, 22. 4. 2011

Ljubljana - SPK 2010

Ljubljana je predala Unescov naslov »svetovna prestolnica knjige« Buenos Airesu.

V letu, v katerem je bila Ljubljana nosilka Unescovega naslova svetovna prestolnica knjige, smo izpeljali program, ki je prinesel vrsto izvirnih spodbud za široko dostopnost knjige ter promocijo literature, književnikov, knjige in branja. Temeljno programsko izhodišče je bilo vključevanje in povezovanje vseh členov knjižne verige od pisca do kupca oziroma bralca. Program »Ljubljana – svetovne prestolnice knjige« je bil nedvomno najpomembnejše in najbolj množično kulturno dogajanje v Ljubljani v času od 23. aprila 2010 do 22. aprila 2011, ko je slovenska prestolnica nosila Unescov naslov.

Različni izvajalci, od javnih zavodov, založb, do nevladnih organizacij, so izvedli 92 različnih projektov, skupaj pa se je v okviru programa »Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010« v enem letu zgodilo 1651 dogodkov.

Rezultati programa Ljubljana – SPK 2010

Ključne rezultate programa Ljubljana – SPK 2010 lahko razdelimo v tri sklope.

Infrastrukturni rezultati

• Ljubljana ima od septembra 2010 prvo literarno hišo na Slovenskem, Trubarjevo hišo literature, v kateri se je v osmih mesecih zvrstilo 284 dogodkov.
• Prva otroška knjigarna v Ljubljani Kres pod Gradom od aprila 2010 bogati ponudbo za najmlajše v Mestnem domu.
• Severni park z bralnimi portali.
• Labirint umetnosti je inovativna intervencija v javni prostor in poskus kultiviranja javnega prostora v znamenju knjige.
• Nova krajevna knjižnica v Zadvoru na vzhodu Ljubljane. Vsebinski rezultati • Začel je izhajati nov štirinajstdnevnik Pogledi za kulturo umetnost in družbo.
• Projekt Knjige za vsakogar je dal 21 novih knjig v nakladi 8.000 izvodov po ceni 3 evre, ki smo jih prodajali na 220 prodajnih mest po Sloveniji.
• Festival Literature sveta – Fabula 2010 je privabil v Ljubljano najpomembnejše svetovne avtorje
• Vrsta razstav je postavljala v središče knjigo, besedo, frazeme, pomemben presežek pa je edinstvena razstava miniaturnih knjig V majhnem plašču besed iz zbirke dr. Martina Žnideršiča, ki je svojo zbirko več kot 3000 miniaturnih knjig podaril Ljubljani.
• Knjižnica pod krošnjami je parkovnim in drugim odprtim javnim površinam dala nove knjižne vsebine in novo identiteto.
• S projektom Ljubljana bere smo med ljubljanske triletnike in prvošolce razdelili 21.000 knjig.
• Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije je razglasilo šolsko leto 2010/11 za šolsko leto knjige .
• Na mednarodnem kongresu Svetovni vrh knjige, so udeleženci odprli novo kvaliteto razpravljanja o knjigi in sprejeta je bila Ljubljanska resolucija o knjigi, ki vladam sveta ter strokovnim združenjem s področja knjige predlaga konkretne in kompleksne usmeritve glede spodbude razvoja področja knjige.

Simbolni rezultati

• Prvič se je slišala slovenska beseda v italijanskem gledališču Verdi v Trstu z uprizoritvijo romana Nekropola Borisa Pahorja
• Z vstopom v mrežo ICORN bo Ljubljana de facto dokazala, da zavestno vstopa na pot velikih kozmopolitskih mest in ceni ustvarjalnost in svobodo besede.
• Ljubljana je dobila nov spomenik slovenskim protestantskim piscem in tiskarjem.

»Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010« je vpeljala nov diskurz o knjigi in knjižni kulturi v zavedanju, da je knjiga temelj razvoja posameznika in družbe in s svojim programom postavila trdne temelje za osvojitev trajnega Unescovega naslova Mesto literature v želji, da bi se pridružila Iowi, Melbournu, Edinburgu in Dublinu.

Program »Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010« je zapustil sledi in izoblikoval dovolj trdne nastavke za razvoj področja knjige tudi po predaji naslova Buenos Airesu.

Oddelek za kulturo Mestne občine Ljubljana