petek, 27. 3. 2015

Ljubljana, srcu prijazno mesto

V Četrtni skupnosti Sostro sta 17. in 24. marca 2015 potekali brezplačni delavnici »Temeljni postopki oživljanja in prikaz pravilne uporabe defibrilatorja«, ki ju je organizirala Služba za lokalno samoupravo.

Brezplačne delavnice so vodili študentje, ki prostovoljno sodelujejo v projektih »Za življenje« in »Misli na srce« Društva študentov medicine Slovenije.

Predavanje je obiskalo več kot 60 udeležencev. Med njimi ponavadi prevladujejo starejši, tokrat pa se jim je pridružilo tudi nekaj osnovnošolk.

V prvem delu delavnice so bili predstavljeni dejavniki tveganja za nastanek srčno žilnih bolezni, bolezni in njihov potek ter rešitve, ki tveganje zmanjšajo – način življenja, s katerim bi preprečili mnogo nepotrebnih težav s srcem in ožiljem.
V nadaljevanju pa so se udeleženci seznanili s temeljnim postopkom oživljanja, ki je v skladu s smernicami Evropskega sveta za reanimacijo. Le hitro, pravilno ukrepanje (masaža srca, umetno dihanje) namreč pomagata pri reševanju človeških življenj in pripomoreta k večjemu številu preživelih ob srčnem zastoju.

Prisotni so preizkusili osvojeno znanje o postopkih oživljanja s pomočjo defibrilatorja, nato pa so jim opravili še merjenje krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi.
Udeleženci delavnic so tovrstno usposabljanje izjemno pohvalili.

Dodajmo še, da sta na območju Četrtne skupnosti Sostro nameščena dva defibrilatorja (Cesta II. grupe odredov 43 – bivši Zadružni dom Zadvor in Podlipoglav 19 – spominska hiša), na območju Mestne občine Ljubljana pa je na različnih lokacijah nameščenih več kot 40 avtomatskih eksternih defibrilatorjev

Služba za lokalno samoupravo MU MOL