petek, 21. 11. 2014

Ljubljana Sustainability Jam 2014

Med 21. in 23. novembrom 2014 bo v Kreativnem centru Poligon potekal vikend kreativnega reševanja problemov 'Ljubljana Sustainability Jam 2014'. Dogodek poteka globalno, sočasno v več kot 50 mestih z vsega sveta, njegova tema pa ostane skrivnost do samega začetka.

Dinamika sodobnega sveta, zaznamovanega s hitrimi družbenimi, okoljskimi in gospodarskimi spremembami, zahteva nove pristope ne le na področju razvoja proizvodov, pač pa tudi poslovnih modelov in storitev. Ti pristopi temeljijo na vključenosti posameznika in družbe v inovacijske procese, interdisciplinarnem povezovanju in osredotočenosti na uporabniško izkušnjo.
Na 48-urni intenzivni delavnici udeleženci ne bodo le pasivni opazovalci, temveč bodo v ekipah intenzivno, kreativno ter improvizirano načrtovali storitve in trajnostne rešitve za socialne, okoljske in gospodarske izzive sodobnega sveta. Poleg tega bodo iz prve roke izkusili najnovejše metode kreativnega reševanja problemov, ki temeljijo na sodelovanju, etnografskem raziskovanju in prototipiranju rešitev. Namen ljubljanske izvedbe globalnega dogodka, ki se istočasno dogaja v več kot 50 mestih vseh kontinentov sveta, je spoznavanje udeležencev z metodami, ki jih že uporabljajo Google, Airbnb in druga inovativna podjetja ter v svojih programih poučujejo Stanford, MIT in druge ugledne univerze.

Dogodek organizira Servis 8 v partnerstvu z Regionalnim centrom kreativne ekonomije (RCKE).
Zavod Servis 8 združuje posameznike, ki z delavnicami, oblikovanjem skupnosti in izobraževanjem širijo zavedanje o novih metodah kreativnega reševanja problemov. Poleg delavnic v okviru globalne platforme Service Jam zavod vodi tudi posebne tematske dogodke, npr. Culture Jam v Mariboru, PopUp Jam v Piranu in Service Design Drinks v Ljubljani.
Regionalni center kreativne ekonomije (RCKE) s svojo vizijo delovanja aktivno prispeva k vnosu kreativnosti v javni in zasebni sektor. Z izobraževanji, delavnicami, svetovanji in drugimi dogodki kreativce, podjetnike, odločevalce in oblikovalce politik, raziskovalno-izobraževalne ustanove ter nevladne organizacije motivira ter jih usposablja za njihovo uspešnejše in učinkovitejše (so)delovanje. RCKE prepoznava visoko dodano vrednost, ki jo v procese razvoja storitev vnaša oblikovanje, zato že daljši čas strateško in celovito vpeljuje kreativnost tudi v storitveni sektor, ki v Sloveniji zaposluje več kot 70 % ljudi. Pri tem pomembno podporo storitvenemu oblikovanju predstavljajo tudi dogodki, ki spodbujajo uporabo metod storitvenega oblikovanja za razvoj. RCKE deluje pod okriljem Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR).