petek, 2. 8. 2019

Ljubljana vse bolj privlačna tudi za turiste s šotori in avtodomi

Ljubljana je privlačna turistična točka tudi za obiskovalce, ki želijo prenočiti v šotorih ali bivalnih vozilih ter tovrstnih priklopnikih. Težava pa se pojavi, če želijo na primer šotor postaviti kar v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (KP TRŠh) ali v avtodomu prespati na površini, ki ni namenjena temu.

Prelepe zelenice mestnih parkov mnogim predstavljajo prostor, kamor bi bilo priročno postaviti šotor in prespati pod zvezdnim nebom. Drugi se raje skrijejo v gozd, nekateri za prenočevanje izkoristijo lesene podeste. Takrat jih na napačno ravnanje opozorijo Mestni redarji ali Policija.

Nedovoljeno kampiranje v naravi

Konec julija je služba KP TRŠh na tem območju opazila več primerov nedovoljenega kampiranja. O tem so obvestili pristojne službe in Mestno redarstvo je izvedlo kontrole okolice Večne poti.

Iz pogovorov s kršitelji so ugotovili, da so ti praviloma tujci in da se ravnajo po priporočilih, nasvetih in komentarjih raznih potovalnih spletnih strani ter aplikacij.

Kampiranje v Tivoliju.

Zakon o varstvu javnega reda in miru določa, da je na javnem kraju, ki za to ni določen, ali na zasebnem prostoru brez soglasja lastnika ali posestnika, kampiranje prepovedano. Vsakdo, kdor krši določila 1. odstavka 18. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru, se kaznuje z globo 83,46 EUR.

Urejene površine za parkiranje bivalnih vozil

Nadalje Odlok o urejanju prometa v MOL med drugim določa, da je bivalna vozila in bivalne priklopnike dovoljeno parkirati le na površinah, ki so določene in urejene za parkiranje teh vozil. Bivalna vozila lahko za potrebe dolgotrajnejšega parkiranja, ki ga potrebujejo npr. za oddih, spanje potnikov, čiščenje, električno polnjenje, čakanje vozila zaradi različnih aktivnosti potnikov in podobno, na ustrezno označenih parkirnih mestih za bivalna vozila, z ustreznimi drugimi ureditvami, ki omogočajo izvajanje vsega navedenega. Tako urejena parkirna mesta za bivalna vozila na površinah v lasti Mestne občine Ljubljana so v upravljanju JP Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.

Informacije o teh parkiriščih lahko najdete tukaj.

P+R Dolgi most. Foto: Nik Rovan

Parkiranje na P+R Dolgi most

Od ponedeljka, 5. avgusta 2019, je skladno z določili Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 8/17), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 14/19), Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 9/18) in Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 26/2019) potrebno plačilo parkirnine za avtobuse in avtodome tudi na parkirišču P+R Dolgi most. Parkirnino je mogoče plačati uslužbencem JP LPT.

Na parkirišču P+R Dolgi most je urejenih 349 parkirnih mest, od tega je 11 parkirnih mest namenjenih invalidom, 11 parkirnih mest staršem z otroki, 11 parkirnih mest avtobusom, 10 parkirnih mest avtodomom in 6 parkirnih mest za električno polnjenje vozil.

Obratovalni čas parkirišča je od ponedeljka do petka. Cena parkiranja za avtodome znaša med 6.00 in 20.00 uro 2,40€/uro. Med 20.00 in 6.00 uro (nočna tarifa) je potrebno plačilo parkirnine v višini 6€/noč. Cena parkiranja za avtobuse znaša med 7.00 in 19.00 uro 2,40€/uro.

 

Preberite tudi: