petek, 19. 8. 2022

Ljubljano je prizadelo neurje

V četrtek, 18. avgusta 2022, je Ljubljano prizadelo neurje, ki je med drugim odkrivalo strehe, podiralo drevesa in povzročilo škodo na javni infrastrukturi.

Javna gasilska služba MOL je zabeležila 276 dogodkov. Pri odpravljanju posledic je sodelovalo 250 prostovoljnih in 50 poklicnih gasilcev, ki so vse dogodke rešili skladno s prioritetami.

Na spletni strani javnega podjetja Voka Snaga si lahko ogledate interaktivni zemljevid lokacij odstranjevanja posledic neurja. Na zemljevid sproti dodajajo točke sanacij, ki se z rdeče po ureditvi obarvajo na zeleno.

Poškodbe na javni infrastrukturi

Delovne skupine in intervencijska ekipa so takoj po neurju začele z delom. Odstranjevali so podrto drevje, polomljene vej dreves in grmičevja s cestišč, pločnikov in kolesarskih stez. Dela so izvajali predvsem na Topniški ulici, Miklošičevi ulici, Dunajski cesti, Tolstojevi ulici, Podutiški cesti, Zaloški cesti, Barjanski cesti, Gerbičevi ulici, Gregorčičevi ulici, Šubičevi ulici, Kolodvorski ulici, Vodnikovi cesti, Jamnikarjevi ulici, Zoisovi cesti, Cesti na Brdo … ter na hribovitemu predelu Ljubljane.

Veter je poškodoval tudi drogove javne razsvetljave. Ekipe so po neurju začele odstranjevati predmete na napeljavi razsvetljave in izvajale zaščite omrežja, dan po neurju pa izvajajo sanacije poškodb. Drogovi so bili poškodovani na več kot 30 ulicah, predvsem zaradi padcev dreves in drugih objektov na to infrastrukturo.

Pazljivo ob padlem drevju

Neurje je prizadelo številna drevesa. Na javnih površinah se je podrlo okoli 20 dreves, dodatna še v gozdovih in na zasebnih površinah, veter je lomil veje in raznašal dele dreves.
Sanacije, čiščenje površin in drugi ukrepi na javni gospodarski infrastrukturi še potekajo. Okvirna ocena škode bo znana predvidoma v naslednjem tednu.

Pozor: Pri podrtem drevju so lahko prisotne velike napetosti, ki lahko povzročijo nenadne lome že pri manjši dodatni obremenitvi, zato meščane in obiskovalce mestnih gozdov prosimo:

  • da so v mestnem gozdu skrajno previdni in pozorni,
  • da ne plezajo čez podrta drevesa ali se plazijo pod njimi,
  • da jih ne uporabljajo za telovadbo,
  • da jih ne uporabljajo kot »urbane« ovire za igro s svojimi psi,
  • da se s fotografiranjem padlega drevja ne izpostavljajo nevarnostim,
  • da se ne približujejo ekipam, ko umikajo padlo drevje,
  • da padlega drevja ne razžagujejo ali odstranjujejo sami, če za to niso usposobljeni.

Škoda v prostorih javnih zavodov

Neurje je škodo povzročilo tudi na objektih nekaterih ljubljanskih javnih zavodov. Veter je odnesel in razbil nekaj strešnikov, na dvorišču Vodnikove domačije pa se je podrlo drevo, ki je poškodovalo dva avtomobila in kolesa v kolesarnici.

podrto drevo

Neurje je med drugim poškodovalo tudi zastavi na grajskem stolpu ter razbilo okvir na grajski uri. Zaradi poškodovanega mehanizma ura trenutno ne deluje. 

poškodovana ura

Preberite tudi: