sobota, 22. 11. 2008

Ljubljanska parkirišča in tržnice prevzele opravljanje službe vzdrževanja občinskih cest

Odločba MOL o odvzemu koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest je dokončna. Prevzem izvajanja javne službe z dosedanjega koncesionarja Javne razsvetljave na Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice smo opravili 22.11.2008, ko je bil izveden tudi preklop nad izvajanjem semaforskega sistema.

Mestna občina Ljubljana je Javni razsvetljavi izdala Odločbo o  odvzemu koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest. Javna razsvetljava se je na odločbo pritožila in na upravno sodišče vložila zahtevek za začasno odredbo, ki bi zadržal prevzem opravljanja te službe.

V petek, 21. 11., je Mestna občina Ljubljana prejela odločitev upravnega sodišča, da se zahtevek za začasno odredbo zavrne. Na podlagi teh dejstev je bila v soboto, 22., izvedena primopredaja opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest med MOL in Javno razsvetljava. Istega dne smo izvedli tudi preklop nad upravljanjem semaforskega sistema, video sistema in nadzora avtomatskih potopnih stebričkov iz nadzornega centra, ki je bil do sedaj v upravljanju koncesionarja, v nadzorni center preko katerega bo javno službo izvajalo javno podjetje.

 

Odsek za odnose z javnostmi