četrtek, 23. 1. 2020

Ljubljanski grad uspešno skozi leto 2019

Ljubljanski grad je v letu 2019 obiskalo 1.336.190 obiskovalcev, s tirno vzpenjačo se je zapeljalo 590.128 potnikov, v grajskih prostorih pa je bilo kar 610 različnih dogodkov.

Povečano število obiskovalcev, prepeljanih potnikov s tirno vzpenjačo in prodanih vstopnic

Leta 2019 smo zabeležili pozitiven trend obiskanosti osrednje turistične točke v državi. Pomembna je desezonalizacija – širitev obdobja obiska (od aprila do konca oktobra smo zabeležili več kot sto tisoč obiskovalcev mesečno, avgusta več kot dvesto tisoč). Tirna vzpenjača je lani prepeljala 590.128 potnikov, kar je 9,5 % več kot v enakem obdobju leta 2018 (spomnimo: prvo leto obratovanja, leta 2007 je vzpenjača prepeljala 276.038 potnikov); 5. aprila smo prepeljali štirimilijontega potnika od začetka obratovanja. Med obiskovalci, ki jih zajamemo v statistiki prodanih turističnih vstopnic, smo v letu 2019 zabeležili 24,21 % domačih in 75,79 % tujih obiskovalcev, prodanih pa je bilo za 3,15 % več vstopnic. Med tujci prevladujejo obiskovalci iz Italije, Velike Britanije, Nemčije, Združenih držav Amerike, Koreje, Francije, Španije, Nizozemske, Tajvana in Hrvaške.
V okviru rednih in izrednih terminov smo izvedli 1.215 različnih vodstev, ki se jih je udeležilo 17.623 oseb. Ob tem smo v letu 2019 izdali 60.870 avdiovodnikov, ki omogočajo spremljanje v slovenskem in trinajstih tujih jezikih. Pustolovsko igro z elementi »escape room«, imenovano grajski pobeg, je igralo 6.167 oseb.

Živahen utrip nad mestom vse dni v letu

Na kulturno-umetniškem področju – v okviru glasbenega, likovno-galerijskega, izobraževalnega, uprizoritvenega, filmskega programa ter tradicionalnih dogodkov – smo lani izvedli 290 prireditev, ki so pritegnile 218.401 obiskovalcev (v številki niso zajeti obiskovalci razstav in drugih dogodkov, za obisk katerih niso potrebne vstopnice). V grajskih prostorih, ki jih je mogoče najeti, je bilo izvedenih še 320 dogodkov drugih organizatorjev; pri nekaterih je Ljubljanski grad sodeloval kot koproducent. Skupno se je torej v številnih grajskih prostorih v letu 2019 odvilo kar 610 dogodkov, kar Ljubljanski grad umešča med živahna kulturna in družabna središča prestolnice.

Odprtje Grajske vinoteke in šeste stalne postavitve ter obnova Grajske kavarne in Galerije »S«

foto

Med pomembnejšimi projekti, ki smo jih v letu 2019 izvedli s sredstvi ustanoviteljice – Mestne občine Ljubljana, so: dokončanje del v prostorih vinoteke ter izgradnja terase Grajske vinoteke, ki je svoja vrata odprla v začetku septembra; obnova Grajske kavarne in Galerije »S«. Omogočili in izvedli smo tudi prenovo stopnic do ulice Na Stolbi in sanacijo spodnjega dela pešpoti na grad – Ovinki.
Ljubljanski grad je v aprilu 2019 postal bogatejši za še eno stalno postavitev; v prostorih Erazmovega stolpa smo postavili razstavo Grajsko orožje.

Na področju investicij v letu 2020 – skladno z zagotovljenimi sredstvi naše ustanoviteljice oz. investitorice Mestne občine Ljubljana – načrtujemo ureditev prehoda iz Galerije »S« v trakt pod dvorano Palacij; s prebojem, izvedbo stopnišča in dvižne ploščadi ter obnovo bomo uredili še del grajskega podzemlja, s čimer bomo omogočili dostopanje gibalo oviranim osebam do Galerije »S« in Zgornjega lapidarija. Nekaj sredstev pa bo namenjenih za izdelavo dokumentacije za prihodnje investicijske projekte.

Napolnili smo prve steklenice vina iz Grajskega vinograda

foto

V letu 2018 je bila prva trgatev v Grajskem vinogradu, v katerem je zasejanih 1050 trsov bele in rdeče sorte; strokovni upravitelj vinograda – Kmetijski inštitut Slovenije je lani napolnil prvih 350 steklenic kakovostnega belpina in rdečegrajca, ki ju predstavljamo pod blagovno znamko Izbrani grajski užitki.
Obisk spletnega mesta www.ljubljanskigrad.si se je v letu 2019 povečal na 379.917 obiskov. Število sledilcev na spletnem omrežju Facebook se je povečalo na 35.376 sledilcev; največje povečanje pa smo zabeležili na Instagramu, in sicer za 103 odstotke – skupno število sledilcev je 8.562.

Kaj prinaša leto 2020?

Leto 2020 bo programsko živahno praktično na vseh umetniških področjih; med dogodki pa velja izpostaviti: na likovno-galerijskem področju tematsko razstavo Za devetimi gorami ter fotografski razstavi mojstra modne fotografije Alana Gelatija in Veličastne podobe vrhunskih fotografov društva National Geographic; na glasbenem področju festival Godibodi, nadaljevanje jazzovskih večerov v Skalni dvorani vsak petek in koncert skupine Laibach za uvod v Zmajev festival; na izobraževalnem področju šolo zmajeslovja, počitniške programe, novo predstavo za otroke o Frideriku, grajski podgani; v okviru festivalskega dogajanja 10. grajske dneve, Zmajev festival in Grajski december; v okviru plesnih večerov Grajski salsa festival. Med najbolj obiskanimi in priljubljenimi poletnimi dogodki na prostem bo zagotovo tudi letos Film pod zvezdami – letni kino (v sodelovanju s Kinodvorom). Nadaljevali in nadgrajevali bomo še vsebine in zgodbe grajske trte in vinograda, grajskih piskačev, grajske bralnice.

Nov turistični produkt kot uvod v 2021, ko bo Slovenija nosilka naziva Evropska gastronomska regija

V letu 2020 načrtujemo nov turistični produkt v povezavi z vinsko zgodbo, ki jo oblikujemo na Ljubljanskem gradu. Ob nekaterih drugih programih in projektih bo to tudi uvod v leto 2021, ko bo Slovenija Evropska gastronomska regija. Z udeležbo na turističnih borzah, sejmih in delavnicah sledimo strateškim ciljem, da Ljubljanski grad približamo kupcem, ko se odločajo za obisk Ljubljane oziroma Slovenije. Na tem področju delujemo usklajeno s Turizmom Ljubljana in Slovensko turistično organizacijo.

Hostel Celica z uspešno sezono, ponovno ponudbo dnevnih kosil in številnimi programi

foto

Javni zavod Ljubljanski grad je od leta 2018 upravitelj Hostla Celica, lani pa smo prvič delovali celo leto (v prvi polovici 2018 je namreč potekala obnova). Zabeležili smo 74-odstotno povprečno zasedenost ležišč in 81-odstotno zasedenost sob. Nekoliko se je podaljšala povprečna doba bivanja, in sicer na 1,72 noči. Največ gostov prihaja iz Velike Britanije, sledijo Nemčija, Italija, Združene države Amerike, Francija, Nizozemska in Avstralija. Delež slovenskih gostov se je povečal na 5 %.
Hostel Celica je na začetku leta 2019 uspešno zadostil vsem trajnostnim kriterijem in pridobil prestižno priznanje – certifikat gold travelife.

Hostel je imel od odprtja naprej poleg osnovne, namestitvene dejavnosti tudi bar s prigrizki, v začetku lanskega leta pa smo gostinsko ponudbo razširili na dnevna kosila, malice in jedi iz stalne ponudbe, z začetkom letošnjega leta pa še na študentska kosila.
V hostlu je bilo lani 110 kulturno-umetniških dogodkov glasbenih, likovnih in izobraževalnih vsebin, s katerimi nadaljujemo tudi v letu 2020. Na področju glasbe bodo to redni torkovi večeri iz cikla Sozvočja sveta, v poletnem času pa še glasbeni dogodki različnih zvrsti, postavljeni na letnem vrtu. V Galeriji Srečišče in priložnostno tudi na hodniku hostla so skozi vse leto predvidene razstave, nadaljevali bomo tudi izvedbo različnih predavanj s področij popotništva, literature in filozofije. Del teh programskih vsebin pripravljamo v sodelovanju s KUD Sestava. Poleg naštetega bo Hostel Celica februarja eno izmed prizorišč festivala Ment, konec maja pa festivala Godibodi.

Poslovni rezultat celotnega zavoda skladen z načrtovanim

Javni zavod Ljubljanski grad pričakuje, da bo poslovni rezultat leta 2019 skladen s finančnim načrtom. Za pokrivanje programskih stroškov je ustanoviteljica zagotovila sredstva v višini 141.733 EUR. Mestna občina Ljubljana prispeva tudi del sredstev za plače (za 20 od skupno 69 redno zaposlenih) in za del materialnih stroškov, razliko pa zavod pokriva iz lastnih sredstev. Ocenjujemo, da bomo imeli za leto 2019 presežek prihodkov nad odhodki. Natančnejši podatki o poslovanju zavoda bodo znani ob zaključnem računu.

Tako Ljubljanski grad kot Hostel Celica sta lani prejela certificate of excellence, ki ga podeljuje mednarodno priznana turistična platforma TripAdvisor.

 

Preberite tudi: