torek, 15. 1. 2013

Ljubljanski grad v letu 2013

Na Ljubljanskem gradu so predstavili načrte za leto 2013 na področju investicij, turizma in obsežnega kulturno-umetniškega programa ter se še enkrat zazrli v uspešno leto 2012.

Kaj vse lahko na Gradu pričakujemo v letošnjem letu?
Ob slovenskem kulturnem prazniku bo Ljubljanski grad bogatejši za novo stalno postavitev. Odprli bodo prenovljene ječe samice. Zgodovinsko ozadje dogajanja v ječah samicah na način, ki je sodobnemu turistu blizu in je do njega prijazen, bodo domači in tuji obiskovalci poslej lahko spoznali na razstavi, ki predstavlja razvoj Gradu v času kaznilniškega obdobja. Ječe samice so namreč zelo zaznamovale podobo in življenje na Gradu. Vsebinski nosilec razstave je Muzej in galerije mesta Ljubljane.

Letos bo zaživel tudi projekt »Zgodbe ljubljanskih gradov«, ki združuje štiri ljubljanske gradove – poleg Ljubljanskega še Cekinovega, Tivolskega ter Fužinskega. V okviru projekta bodo obiskovalcem ponudili dostop do rednih vsebin z eno, cenovno privlačnejšo vstopnico.

Bogat kulturno-umetniški program bodo zaznamovale nekatere že uveljavljene vsebine, ki se jim bo pridružilo tudi nekaj novosti. Razstavni program za leto 2013 predstavlja preplet razstav slovenskih in tujih avtorjev. Na Ljubljanskem gradu nadaljujejo s sodelovanjem z drugimi institucijami s področja kulture in umetnosti (razstava o poti Alme Karlin – skupaj s Pokrajinskim muzejem Celje). Z dvema razstavama – Zgodba o najstarejšem kolesu na os (MGML) in Razstavo grafik iz zbirke MGLC – so vključeni v dva velika projekta, ki se bosta v tem letu odvila v Ljubljani. Po Beneški akademiji z ljubljansko Akademijo za likovno umetnost nadaljujejo projekt sodelovanja akademij, letos s Praško akademijo. V sodelovanju z Društvom likovnih umetnikov bodo predstavili izbor velikih platen slovenskih avtorjev. Po razstavi fotografij Steva McCurryja bodo letos nadaljevali s sklopom razstav na temo lepote in čudes narave, kultur in narodov sveta; tokrat se bo s svojimi indijskimi fotografijami predstavil Arne Hodalič.

Glasbeni program prinaša nadaljevanje cikla »Zvoki klasike«; letos se bosta ob uveljavljenih domačih (rogist Andrej Žust, kitarist Mladen Bucić, akordeonist Klemen Leben in violončelist Gal Faganel) predstavila tudi dva tuja, naši koncertni publiki znana umetnika (pianist Eugen Indjic in flavtist Michael Kofler).
Harmonikar in skladatelj Janez Dovč s svojimi gosti (Ireno Preda, Brino Vogelnik, Boštjanom Gombačem, Goranom Krmcem, Ninom Murekšičem in glasbeno skupino Jararaja) nas bo na petih koncertih cikla »Janez Dovč z gosti na Ljubljanskem gradu« popeljal na pot med klasično glasbo, jazzom, avtorsko in ljudsko godbo.
V ciklu »Ta glas« se bodo predstavile odlične ženske vokalistke: Severa Gjurin, Tinkara Kovač, Nuška Drašček in Katja Šulc, nadaljujejo pa tudi z dvema koncertoma v okviru »Dnevov stare glasbe 2013« ter še nekaterimi samostojnimi koncerti.

Izjemno bogat izobraževalni program Ljubljanskega gradu prinaša osemnajst pedagoških programov za predšolske, osnovnošolske in srednješolske otroke, ob tem pa enkrat mesečno pravljično-ustvarjalna srečanja, pester počitniški program, tematske delavnice za vse starostne skupine, druženje z lutkami, srednjeveški tabor ter različne cikle predavanj (Ljubljana v ljudski kroniki, Ljubljana na pragu 20. stoletja in Plemiške rodbine na Slovenskem).

V okviru tradicionalnih dogodkov, katerih vsebina večinoma temelji na zgodbah slovenstva ali zgodbah, ki so neposredno ali tesno povezane z Gradom, nadaljujejo in nadgrajujejo grajsko vinsko zgodbo, obujanje pomladi na gregorjevo, jurjevanje, Grajske dneve, Grajske piskače, Knjižnico pod krošnjami in Zmajev festival.

Med najbolj obiskanimi in priljubljenimi poletnimi dogodki na prostem pa bodo zagotovo tudi v letošnjem letu Film pod zvezdami – letni kino (s Kinodvorom), Panč (s Kurz Rock Vibe d. o. o.) in Komedija pod zvezdami (z Gustav filmom d. o. o.).

Med programskimi novostmi je treba omeniti še tematske plesne večere, ki bodo vsako tretjo soboto v mesecu; prvi bo na sporedu že v soboto, 19. januarja, in sicer bo to Ples zime.

Na področju investicij Ljubljanski grad letos načrtuje dokončanje izgradnje celovitega strelovodnega sistema, dokončanje vzporednih (povezovalnih) traktov s Stolpom strelcev, dokončanje I. faze obnove Hribarjeve dvorane in začetek II. faze obnove, nekaj del na traktu ABCM (ograje in tlaki), dokončanje ječ samic ter obnovo kulturne dediščine na traktu E1 (obnova stopnišča med Stanovsko dvorano in prostori nad njo, kjer bo zasnovan projekt Lutkovnega muzeja na Ljubljanskem gradu). Sledi tudi energetska sanacija Ljubljanskega gradu. Predviden strošek investicij v letošnjem letu je 3.031.357 €, od tega bo Mestna občina Ljubljana zagotovila 1.758.441 €, za razliko pa Ljubljanski grad kandidira za evropska sredstva.

Ob novih vsebinah in kulinarični ponudbi ter trendu rasti v turizmu na Ljubljanskem gradu pričakujejo, da bomo v letošnjem letu imeli več kot milijon obiskovalcev.


Ljubljanski grad v letu 2012

V letu 2012 je Ljubljanski grad posloval kot povsem samostojen javni zavod. Direktorica Mateja Avbelj Valentan je ob tem povedala, da so si ob ustanovitvi zastavili cilj, da bi osrednjo turistično točko v mestu v prihodnjih letih obiskalo milijon obiskovalcev na leto. Tej številki so se v letu 2012 približali; na števcih prehodov, ki so jih lani namestili na spodnji postaji vzpenjače ter ob glavnem vhodu, so zabeležili 952.738 obiskovalcev. Glede na to da so številni programi in vsebine na Ljubljanskem gradu brezplačni in je Grad tudi priljubljeno sprehajališče kot nekakšen gornji trg, lahko le na ta način beležijo število obiskovalcev. Primerjava na letni ravni z letom 2011 še ne bo mogoča, saj zavod samostojno deluje od 1. 4. 2011 (prejšnji upravitelj je bil Festival Ljubljana, tirno vzpenjačo pa je upravljalo podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice).
Z vzpenjačo se je v lanskem letu peljalo 262.326 potnikov. Med obiskovalci so zabeležili 48 % domačih in 52 % tujih obiskovalcev; med slednjimi prevladujejo obiskovalci iz Italije, Velike Britanije in Nemčije.

Na kulturno-umetniškem področju so lani izvedli 197 dogodkov v okviru glasbenega, razstavnega, izobraževalnega, uprizoritvenega programa in tradicionalnih dogodkov. Med njimi so bili – tako med obiskovalci kot strokovno javnostjo – najbolj odmevni: Pomladni swing (Steve Klink Trio & Mia Žnidaršič), mednarodni projekt Dnevi stare glasbe 2012, cikel desetih koncertov Zvoki klasike, Unicum 2012 – mednarodni trienale keramike, fotografski razstavi Življenje v slikah hišnega fotografa National Geographica Steva McCurryja ter Lučke prihodnosti, cikel predavanj Slovenska zgodovina, jesenske počitniške delavnice za otroke, gledališko-glasbeni projekt Jureta Ivanušiča Srce v kovčku, Film pod zvezdami – letni kino, Gregorjevo, Grajski dnevi in Knjižnica pod krošnjami.
Na Ljubljanskem gradu je lani potekalo tudi 147 dogodkov, katerih organizator ni bil Ljubljanski grad; skupno se je torej v letu 2012 odvilo 344 dogodkov, kar dokazuje, da je Ljubljanski grad postal novo kulturno središče prestolnice. Ob tem pa je bilo na Gradu v lanskem letu tudi 786 poročnih obredov.

Pomembnejši projekti, ki so bili izvedeni v letu 2012:
- nova dvanajstminutna projekcija Virtualni grad v sedmih jezikih, ki na mestu nekdanjega Virtualnega muzeja ponuja hiter in privlačen pregled zgodovine Ljubljanskega gradu;
- zunanja ureditev drevoreda
- nova informacijska grafika – opremljena je s QR-kodo, katere glavne naloge so usmerjanje, obveščanje in opozarjanje obiskovalcev, kako priti do želenih vsebin in objektov
- jezikovna nadgradnja dosedanjih štirih jezikov na stalni razstavi Slovenska zgodovina z ruskim in s francoskim jezikom
- delna prenova spletne strani in dodan peti – hrvaški jezik
- izdelava virtualnega 3D-sprehoda po Ljubljanskem gradu, ki omogoča obiskovalcem, da prek računalniškega ekrana vstopajo v vse prostore, ki so sicer odprti za javnost.

Na področju investicij v obnovo Ljubljanskega gradu, ki jih je v letu 2012 v višini 984.002 € v celoti financirala ustanoviteljica – Mestna občina Ljubljana, je bil ključni projekt dokončanje trakta A – Stolpa strelcev. V njem je sredi decembra začela obratovati nova restavracija Strelec, ki dopolnjuje kulinarično ponudbo dosedanje Gostilne na Gradu. Poleg tega se je obnova izvajala tudi na najpomembnejšem večnamenskem prostoru trakta K – v Hribarjevi dvorani, na celovitem strelovodnem sistemu, urejanju ječ samic v traktu G in pripravljanju prostora nad traktom ABCM – Spodnjim lapidarijem nad zgornjo postajo tirne vzpenjače.

Zavod Ljubljanski grad pričakuje, da bo poslovni rezultat leta 2012 skladen s finančnim načrtom zavoda. Za pokrivanje programskih stroškov je ustanoviteljica zagotovila sredstva v višini 120.000 €. Mestna občina Ljubljana prispeva tudi delež za plače (za 16 zaposlenih od skupno 34) in za del materialnih stroškov, razliko pa mora zavod zagotoviti iz lastnih sredstev. Ocenjujemo, da bo imel zavod v letu 2012 presežek prihodkov nad odhodki; predvideni prihodki bodo okoli 2,8 mio €. Za tirno vzpenjačo pa bo, skladno s Programom dela 2012, realizacija prihodkov v višini 606.000 €, odhodkov pa 611.000 €. Vsi natančnejši podatki o poslovanju zavoda v letu 2012 bodo znani ob zaključnem računu.