petek, 1. 4. 2011

Ljubljanski grad

S 1. aprilom 2011 je Ljubljanski grad postal tudi organizacijsko in finančno samostojen javni zavod MOL. Hkrati se na njem začenja poletna sezona, kar pomeni poletni delovni čas in v veljavo je stopil nov cenik, ki prinaša nižje cene.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je ob koncu decembra 2010 sprejel sklep o ustanovitvi samostojnega javnega zavoda Ljubljanski grad. Po izteku trimesečnega prehodnega obdobja, z današnjim dnem stopi v veljavo Pogodba o prenosu dejavnosti in prevzemu delavcev, sklenjena med Javnim zavodom Festival Ljubljana, Javnim podjetjem Ljubljanska parkirišča in tržnice in Javnim zavodov Ljubljanski grad. Nova organizacijska oblika Ljubljanskega gradu bo poslej, poleg ostalih vsebin, vključevala tudi upravljanje s tirno vzpenjačo in s stalno razstavo Slovenska zgodovina, katere avtorji in strokovni nosilci so sodelavci Muzeja in galerij Mesta Ljubljana. Združitev vseh teh dejavnosti je bil tudi temeljni razlog in ideja, ki je vodila k ustanovitvi samostojnega Javnega zavoda Ljubljanski grad.

Poletna sezona

Z današnjim dnem se na Ljubljanskem gradu začenja poletna sezona, kar pomeni, da do konca septembra veljajo poletni odpiralni in obratovalni časi.

Ljubljanski grad in tirna vzpenjača tako delata med 9. in 23. uro (prav tako Gostilna na gradu in Grajska kavarna), ostale vsebine (Virtualni muzej, Razgledni stolp, razstava Slovenska zgodovina ter ostale aktualne razstave, kakor tudi Info center) pa bodo odprte med 9. in 21. uro.

Nov cenik

Prav tako z današnjim dnem stopi v veljavo nov cenik, ki prinaša nižje cene, predvsem pa uvaja tudi enotno vstopnico, ki vključuje povratno vožnjo z vzpenjačo, ogled razstave Slovenska zgodovina, ogled Virtualnega muzeja in Razglednega stolpa ter ogled vseh ostalih aktualnih razstav.

Cena te vstopnice je za odrasle osebe 6€, za otroke (nad 7 let), dijake, študente, upokojence in skupine nad 15 oseb 3€, po novem pa je na voljo tudi družinska vstopnica (2 odrasla in do 3 otroci), ki za navedene vsebine znaša 14€.

Več podatkov je na voljo na spletni strani www.ljubljanskigrad.si.