sreda, 18. 8. 2010

Lokalne volitve - možnosti predstavitve kandidatov

Uredništvo javnega glasila MOL, Ljubljana, je objavilo Pravila za izrabo brezplačnega prostora v glasilu Ljubljana v času volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Mestni občini Ljubljana.

Ljubljana, javno glasilo Mestne občine Ljubljana, objavlja na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 15. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/95 in 10/01) "Pravila za izrabo brezplačnega prostora v glasilu Ljubljana za predstavitev kandidatov, političnih strank, kandidatnih list in njihovih programov v glasilu Ljubljana v času volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Mestni občini Ljubljana", ki so objavljena na spletni strani MOL. Rok za prijavo je do 3. septembra 2010.

Do ponedeljka, 23. avgusta 2010, do 10. ure pa je še možno oddati vlogo za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za volitve župana ter članov Mestnega sveta. Mestna občina Ljubljana je skladno z določili 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 16. člena Odloka o oglaševanju (Uradni list RS, št. 87/99, 69/04, 66/07) v petek, 6. avgusta 2010, javno naznanila »Pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za volitve župana ter članov Mestnega sveta«, ki so objavljeni na spletni strani Mestne občine Ljubljana.