četrtek, 31. 12. 2020

Lutkarska pot na Ljubljanski grad

V letu 2019 smo uredili novo pešpot na Ljubljanski grad, ki poteka ob vzhodni strani Lutkovnega gledališča Ljubljana, in jo poimenovali Lutkarska pot.

V Lutkovnem gledališču Ljubljana so se v sodelovanju z Društvom Zelenih nadzornikov Ljubljana odločili opremiti Lutkarsko pot z likovnimi elementi, ki povezujejo domišljijski svet s podobami iz narave.

V teh dneh je bilo zaključeno opremljanje spodnjega dela poti, kjer so bile nameščene krmilnice in gnezdilnice za ptice, ograje pa krasijo liki – živalske silhuete. Gre za likovne rešitve ilustratorke Zale Kalan, ki sicer kot lutkovna restavratorka in konservatorka dela v Lutkovnem gledališču Ljubljana. Lutkarska pot se prične s silhuetami in nadaljuje s ptičjimi hišicami. Upodobljene so živali in domišljijski liki, nekatere najdemo v predstavah Lutkovnega gledališča Ljubljana, nekatere pa zaenkrat zgolj burijo domišljijo in se morda znajdejo v zgodba in predstavah v prihodnje.

Sprehod od Lutkovnega gledališča Ljubljana do Lutkovnega muzeja na Ljubljanskem gradu je tako svojevrstno doživetje, ki je posvečeno lutkovnim umetnikom, ki so z gledalci že delili ali pa še bodo svoje domišljijske svetove, hkrati pa omogoča opazovanje različnih vrst ptic, ki domujejo na tem območju. Najpogosteje so videne velika sinica, močvirska sinica, plavček, brglez, domači in poljski vrabec, lišček, zelenec in veliki detel.