petek, 2. 10. 2009

Mednarodna konferenca "Trajnostni razvoj in šolska infrastruktura"

V četrtek, 1.10.2009, sta župan Zoran Janković in minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič pozdravila na otvoritvi mednarodne konference z naslovom »Trajnostni razvoj in šolska infrastruktura«.

Temeljni cilji konference so interdisciplinarna obravnava šolskega prostora v razmerju do trajnostnega razvoja, prikazi primerov dobre prakse, kjer se upoštevajo načela trajnostnega razvoja pri načrtovanju, projektiranju in izgradnji šolskih prostorov ter identifikacija dobrih rešitev, problemov in ovir pri upoštevanju načel trajnostnega razvoja na področju načrtovanja, projektiranja in izgradnje šolskih prostorov.

V okviru konference je na ogled tudi mednarodna razstava izbranih primerov (pred)šolske arhitekture, organizirani pa so tudi obiski primerov dobre prakse, ki so vrtec Mravljinček, osnovna šola Hinka Smrekarja in srednja zdravstvena šola Ljubljana.

Organizatorji konference so Ministrstvo za šolstvo in šport, Pedagoški inštitut ter OECD.

Mestna občina Ljubljana je prevzela častno pokroviteljstvo konference.