ponedeljek, 15. 10. 2018

Mednarodni dan bele palice

15. oktober je mednarodni dan bele palice, ki jo kot glavni pripomoček za orientacijo uporabljajo slepi in slabovidni.

S pomočjo bele palice slepi in slabovidni zaznavajo in prepoznavajo predmete v okolju, ovire, strukturo tal in drugo, predstavlja pa tudi simbol za njihovo prepoznavnost v prometu. V pomoč pri orientaciji in s tem povečanje možnosti za čim bolj samostojno gibanje po javnih površinah so slepim in slabovidnim, ob uporabi bele palice, pa tudi brez nje, namenjene talne taktilne oznake in urejene taktilne poti. Te dopolnjujejo osnovno strukturo prostora, kjer je to nujno, sestavljene pa so iz nekaj milimetrov nad okoliško podlago izbočenih čepov in reber, ki imajo točno določen pomen: čepi opozarjajo in obveščajo, rebra usmerjajo, vodijo ali zapirajo pot.

V Ljubljani talne taktilne oznake in poti urejamo skladno z Navodili za načrtovanje prometnih ureditev v MOL in s celovitim Načrtom talnega taktilnega vodilnega sistema (TTVS) za osebe z okvaro vida v ožjem mestnem središču mesta Ljubljana iz leta 2012. Taktilne poti navezujemo na postajališča mestnega potniškega prometa, ki s sodobnimi, nizkopodnimi mestnimi avtobusi, opremljenimi z avdio in video napovedniki, smiselno dopolnjujejo mrežo vsem dostopnih ureditev v mestu.