petek, 30. 1. 2015

Mednarodni dan boja proti kajenju

31. januar, mednarodni dan boja proti kajenju predstavlja posebno priložnost za vsakega od nas, da se odloči za življenjsko spremembo – za življenje brez kajenja.

Kajenje in z njim povezane škodljive navade predstavljajo veliko tveganje za zdravje. Še vedno je zaskrbljujoča razširjenost kajenja in uporabe tobaka, ki je ena izmed najbolj škodljivih (dovoljenih) drog.
Na kajenje in začetek kajenja vpliva mnogo različnih dejavnikov, prav tako obstajajo različni ukrepi, ki pripomorejo k opuščanju kajenja, tako preventivni kot tisti, ki spodbujajo opustitev kajenja.

Na Mestni občini Ljubljana se zavedamo pomena preventivnega delovanja in si bomo tudi v prihodnje, skupaj z našima javnima zavodoma Zdravstveni dom Ljubljana in Lekarna Ljubljana ter nevladnimi organizacijami, prizadevali za dvig ozaveščenosti in informiranosti o pomenu zdravega načina življenja.

Ob mednarodnem dnvu boja proti kajenju bi vas radi spodbudili, da poskusite preživeti dan brez cigarete ali se celo odločite za spremembe.

Kontaktni podatki organizacij s programi, kjer lahko poiščete pomoč pri opuščanju kajenja:
- Zdravstveni dom Ljubljana, Program individualnega svetovanja za opuščanje kajenja
T: 01 584 4263
E: jozica.mesaric@zd-lj.si

- Lekarna Ljubljana, Program opustimo kajenje
T: 080 7117
E: lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si

- Zavod BOB, Program Tobalko vila
E: info@zavod-bob.si