sreda, 21. 3. 2018

Mednarodni dan gozdov: gozdovi za trajnostna mesta

21. marca na pobudo generalne skupščine Združenih narodov obeležujemo mednarodni dan gozdov. Letos poudarjamo mnogovrstnost funkcij gozdov in dreves, še posebej njihovo ključno vlogo pri trajnostnem razvoju mest.

Mestni in primestni gozdovi ter mestno drevje prebivalcem prinašajo številne pozitivne učinke, saj med drugim varujejo vodne vire, shranjujejo zaloge ogljika, ki pomaga blažiti učinke podnebnih sprememb, in pomagajo ohranjati ter povečevati biotsko pestrost mest. Drevesa so tudi naravna klimatska naprava: uravnavajo temperaturo in vlažnost zraka v mestu, zadržujejo prašne delce, hrup veter ter sončno sevanje in čistijo zrak.

V Ljubljani je evidentiranih okoli 65.000 dreves, od tega je več kot tretjina dreves zasajenih na prometnih površinah, kot so javne ceste in poti ter parkirišča. Za ljubljansko mestno drevje in parkovne gozdove strokovno skrbi posebna Snagina ekipa, v kateri je tudi certificiran arborist Nejc Praznik, ki je o svojem pogledu na mestno drevje pred časom razmišljal tudi v svoji MESTnici, eni od osebnih zgodb sodelavk in sodelavcev Mestne uprave MOL ter javnih zavodov in podjetij.

Snaga od februarja upravlja tudi krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, največji delež površin v parku pa pokriva gozd. To je najbolj obiskan krajinski park v Sloveniji, saj ima skoraj dva milijona obiskovalcev letno oziroma v povprečju več kot pet tisoč obiskovalcev na dan. Park kompleksno povezuje različne naravne enote v celoto in predstavlja mozaični preplet mnogih ohranjenih ekosistemov, katerih sestavni deli so redke ter ogrožene rastlinske in živalske vrste.

V Ljubljani drevesom namenjamo pozornost skozi celo leto, podrobnosti o tem so zbrane v rubriki Skrb za mestno drevje.

Ob mednarodnem dnevu dreves bo danes v Rimu potekalo srečanje Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, na katerem bo sodeloval tudi podžupan prof. Janez Koželj, ki bo predstavil naše aktivnosti, povezane z mestnim drevjem. Vabimo vas k spremljanju neposrednega spletnega prenosa srečanja.