torek, 18. 12. 2018

Mednarodni dan migrantov

18. december je bil leta 2000 razglašen za mednarodni dan migrantov kot spomin na sprejetje Mednarodne konvencije o zaščiti pravic delovnih migrantov in članov njihovih družin v letu 1990.

V današnji družbi so, tako kot že v celotni zgodovini človeštva, migracije gonilo razvoja. Z napredkom v komunikaciji in v prometu se je število ljudi, ki se podajajo iz rodne države v državo, kjer upajo, da bodo živeli v miru, dobili (boljšo) službo, da bodo imeli kakovostnejše življenje, povečalo. S tem so migracije postale tako izziv kot priložnost sodobnih družb.
V Sloveniji mednarodne migracije potekajo v obe smeri – iz in v Slovenijo. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije se je tako v letu 2017 iz MOL odselilo v tujino 3.946 ljudi, priselilo iz tujine pa 4.378 ljudi.

V Ljubljani nudimo migrantkam in migrantom različne oblike podpore pri integraciji. Mnoge programe nevladnih organizacij in javnih zavodov sofinanciramo preko vsakoletnih javnih razpisov s področij socialnega varstva, kulture, vzgoje in izobraževanja ter mladih, na podlagi zakona pa tudi Rdeči križ.
Socialno varstveni programi, ki jih ob podpori Mestne občine Ljubljana izvajajo nevladne organizacije (Društvo Mozaik, Slovenka filantropija, Zavod MISSS, Društvo Ključ) vključujejo predvsem naslednje aktivnosti: individualna svetovanja in informiranje, kreativne delavnice, učno pomoč, socialne in didaktične igre, športne aktivnosti, družabno udejstvovanje, spodbujanje asertivnosti, opismenjevanje in tečaj slovenskega jezika, praktične oblike pomoči pri integraciji (npr. urejanje dokumentacije, pomoč pri zaposlitvi), posredovanje pri strokovnih službah in državnih institucijah ter obveščanje javnosti, izvajanja skrbništva v posebnih primerih mladoletnih prosilk in prosilcev za azil brez spremstva, ki so v postopku pridobivanja azila, ter za mladoletne imigrantke in imigrante brez spremstva, ki zaradi položaja, v katerem so se znašli, potrebujejo posebno skrb in obravnavo, zlasti ker podpora, ki jo pri tem nudi država, ni (bila) zadostna.

Financiramo tudi projekt Interkulturni center, ki ga izvaja javni zavod Cene Štupar, katerega namen je nudenje aktivnosti in informacij s področja izobraževanja, zaposlovanja, osebnostne rasti in slovenske kulture priseljencem, prosilcem za azil, osebam z mednarodno zaščito in tudi večinskemu prebivalstvu. V aktivnosti centra so vključeni tudi otroci (vrtci, osnovne in srednje šole) in ženske, torej skupina, ki je največkrat socialno izključena.

V Ljubljani je trenutno nameščen največji odstotek prosilcev za mednarodno zaščito v Sloveniji. Tu delujejo azilni dom, njegova izpostava ter integracijska hiša.
Osebe z mednarodno zaščito sicer v največji meri bivajo v zasebnih nastanitvah. V Mestni občini Ljubljana pa se preko naših zavodov in s sofinanciranjem programov nevladnih organizacij ves čas aktivno vključujemo v procese integracije migrantov.