petek, 12. 6. 2020

Mednarodni dan risov v ZOO Ljubljana

V ZOO Ljubljana bomo v soboto in nedeljo, 13. in 14. junija 2020, že tretjič praznovali mednarodni dan risov, s čimer želimo dvigniti zavest o največji divjinski mački pri nas, ki živi skrivno življenje v naših gozdovih.

Pomen ozaveščanja obiskovalcev

Mednarodni dan risov praznujemo na pobudo projekta 3Lynx. Ker je izobraževanje obiskovalcev naša zelo pomembna naloga, jih bomo ob tej priložnosti predstavili problematiko risov v Sloveniji in tako širili zavest o njihovem ohranjanju v naših gozdovih.

Dogodivščina pri risih

Ta konec tedna bomo opazovali rise v njihovi ogradi, ugotavljali, kako so prilagojeni na naravno okolje, kje živijo, kako lovijo, s čim se prehranjujejo, zakaj so v Sloveniji ponovno na robu izumrtja, kako jih znanstveniki proučujejo v naravi ter kako ZOO Ljubljana prispeva k njihovi ohranitvi.

Termini dogodivščin: sobota in nedelja, 13. in 14. junij 2020, med 10. in 13. ter med 14. in 17. uro.

Ris, največja mačka Evrope

Risi, kot največje divjinske mačke Evrope, za svoje preživetje potrebujejo strnjene gozdove. Na svojih poteh pogosto prečkajo državne meje, zato je potreben skupen evropski pristop za ohranitev te mačke, tako na znanstvenem kot političnem in upravljavskem nivoju. V Sloveniji je glavni problem parjenje risov v sorodstvu, ogroža pa jih tudi promet in nezakonit lov.

Risi v Evropi ne živijo enakomerno porazdeljeni, pač pa v vedno manjših skupinah (populacijah), ki zaradi izginjanja in razdrobljenosti njihovega življenjskega prostora med seboj pogosto ne prihajajo več v stik. To lahko privede do parjenja v sorodstvu, kar najprej privede do osiromašenega genskega materiala, nato pa tudi do slabše zmožnosti razmnoževanja, čemur smo priča v Sloveniji. Zato je namen projekta 3Lynx uskladitev spremljanja, upravljanja ter ohranjanja evrazijskega risa, pri čemer pa je potrebno sodelovanje različnih pristojnih organizacij na območju treh populacij risa v Evropi na območju petih držav.

Projekt LIFE Lynx rešuje risa pred izumrtjem

foto

Projekt LIFE Lynx poteka v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah do leta 2024. Cilj je preprečiti ponovno izumrtje risov pri nas z doselitvijo genetsko ustreznih živali iz Romunije in Slovaške ter s tem izboljšanje genetske pestrosti risov.
K reševanju in upravljanju populacije risa so pristopili na znanstven način. Pridobljeno znanje, bo vključeno v upravljavske načrte in druge strateške dokumente za dolgoročno varovanje in ohranjanje risa v tem prostoru.

Strokovno znanje ZOO ekipe veterinarjev

S strokovnim znanjem in izkušnjami pri transportu divjinskih živali, je veterinarska ekipa iz ZOO Ljubljana sodelovala pri transportu dveh risov iz Romunije v Slovenijo, Goruja in Borisa. Vsak transport živali je skrbno načrtovan. Veterinar spremlja počutje in zdravstveno stanje risa med prevozom. S svojim strokovnim znanjem in opremo lahko takoj pomaga, če se pokaže prehud stres ali slabo počutje risa med transportom.

Ris potuje v boksu primerne velikosti, ki je opremljen s prezračevanjem in omogoča stalen video nadzor počutja risa med transportom. Boks ima posebne lopute preko katerih se risu po potrebi dodaja voda in tudi hrana. Kombi za prevoz živali iz ZOO Ljubljana je opremljen s klimo, ki prostor po potrebi ogreva ali hladi ter prezračuje. Okoli 1.500 km dolga pot je s postanki trajala okoli 19 ur.

Kje sta risa, ki smo ju pomagali pripeljati?

Goru je pripotoval v Slovenijo aprila 2019. Ime je dobil po okoli 1.700 metrov visoki gori Goru v Romuniji. Znanstveniki mu sledijo in ga proučujejo preko radijske ovratnice. Januarja letos so potrdili, da je Goru oče male risinje Male. Ris Boris pa je pripotoval konec aprila 2020. Pred kratkim so znanstveniki odprli vrata ograde, v kateri se je navajal na novo okolje in iz nje je stekel spoznavati obsežne gozdove Slovenije. Njegovo ime so izbrali učenci. Sestavljeno pa je iz imena rastline in živali: bor in ris.

Preberite tudi: