četrtek, 26. 11. 2015

Mednarodni dnevi boja proti nasilju nad ženskami

Mestna občina Ljubljana področju nasilja nad ženskami že več let namenja posebno pozornost in aktivno sodeluje z nevladnimi organizacijami, ki delujejo na tem področju.

Oddelek za zdravje in socialno varstvo z javnimi razpisi sofinancira široko paleto programov, ki so namenjeni ženskam in otrokom, žrtvam nasilja (npr. varne namestitve, svetovalnice) kot tudi povzročiteljem nasilja (delavnice) ter se aktivno vključuje v različne osveščevalne aktivnosti.

16 dni akcij proti nasilju nad ženskami je del svetovne kampanje za človekove pravice žensk, ki se začne 25. novembra, na svetovni dan boja proti nasilju nad ženskami, ki ga je razglasila Organizacija združenih narodov, in se zaključi 10. decembra, na svetovni dan človekovih pravic. Namen letošnje kampanje je spodbuditi državo k izvajanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima.

V okviru teh dni bo Mestna občina Ljubljana skupaj z nevladnimi organizacijami organizirala različne aktivnosti. Poleg celodnevnih aktivnosti bodo izpeljane tudi številne medijske aktivnosti (vrtenje radijskega in televizijskega spota, objave v tiskanih medijih). V preventivno kampanjo ozaveščanja o nesprejemljivosti nasilja nad ženskami se bodo v tem obdobju vključili tudi javni zavodi MOL (Lekarna Ljubljana, Zdravstveni dom Ljubljana, Kinodvor, Kino Šiška, itd.), ki bodo v svojih prostorih ter LPP na svojih avtobusih brezplačno predvajali animirani oglas o nesprejemljivosti nasilja nad ženskami.

V sredo, 25. novembra 2015, je v Mestni hiši potekal tudi posvet »Nasilje nad ženskami in potrebne spremembe zakonodaje«, ki so ga organizirali Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Društvo za nenasilno komunikacijo in Mestna občina Ljubljana. V okviru posveta so govorke in govorci spregovorili o pomanjkljivosti trenutne zakonodaje, o možnostih izboljšanja le-te ter o nujnosti vzpostavitve celovitega in koordiniranega sistema pomoči žrtvam nasilja.