petek, 21. 3. 2008

Mednarodni grafični likovni center

Oddaja prostorov v najem za gostinsko dejavnost v Mednarodnem grafičnem likovnem centru – park Tivoli.

Mednarodni grafični likovni center (MGLC), ki v Tivolskem gradu (park Tivoli, na koncu Jakopičeve promenade) izvaja galerijske kulturne dejavnosti, daje v najem prostor v pritličju stavbe z vgrajenim točilnim pultom in del dvorišča pred stavbo v skupni izmeri 148,90 m2 za opravljanje gostinske dejavnosti. Izhodiščna enkratna najemnina za obdobje pet let od aprila 2008 do aprila 2013 znaša 56.000 EUR. Besedilo javnega zbiranja ponudb, v kateri so navedeni pogoji najema, je objavljeno v Uradnem listu RS številka 29, z dne 21. 3. 2008 in na www.mglc-lj.si. Interesenti imajo čas za oddajo pisnih ponudb do 7. 4. 2008 do 9. ure. Javno odpiranje prispelih ponudb bo 7. 4. 2008 v MGLC. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina.

Kavarna v MGLC je v skladu z načrti Mestne občine Ljubljana in Zavodom za turizem Ljubljana, ki podpira in izvaja v parku Tivoli številne družabne dejavnosti. Kavarna je v izjemno privlačnem in atraktivnem delu parka s čudovitim pogledom na mesto. Je v mirnem okolju narave, a le nekaj minut od centra mesta. Obiskovalcem razstav in drugih kulturnih programov MGLC-ja bo omogočila popestritev kulturnega preživljanja prostega časa, saj bo prostor za druženje in okrepčitev. Poleg tega pa bo kavarna tudi dobrodošla za vse uporabnike parka Tivoli, za iz leta v leto številnejše sprehajalce, družine in posameznike, ki jim narava, razprostrta le par korakov od mestnega vrveža, nudi sprostitev in v kateri si nabirajo novih moči za vsakodnevne aktivnosti.

Interesenti si lahko prostore najema ogledajo v času uradnih ur MGLC od 8. do 16 ure. Kontaktna oseba je Matej Zonta.