" />
sreda, 1. 9. 2004

Mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni

V okviru 42.mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma v Gornji Radgoni bo v četrtek in petek, 2.in 3.septembra 2004, potekala delavnica "Posredovanje, dobre izkušnje v prenosu uporabnega znanja na področju kmetijstva", na kateri bosta sodelovala tudi predstavnik Mestne občine Ljubljana Gorazd Maslo, vodja Službe za kmetijstvo in upravne zadeve na Oddelku za gospodarske dejavnosti in turizem, ter Josip Pintar, predstavnik izvajalca.

Delavnica bo potekala v okviru programa slovenskega predsedstva Srednjeevropski pobudi, njen cilj pa je izmenjava praktičnih izkušenj v projektnem vodenju, pri prenosu uporabnega znanja na področju kmetijstva, na področju alternativnih virov energije, proizvodnji varne hrane in celostnem razvoju vasi in podeželja.

Predstavnik MOL, Gorazd Maslo in Josip Pintar bosta udeležencem na primeru programa "Sožitje med mestom in podeželjem" predstavila sodelovanje javnega in zasebnega sektorja na področju razvojnih projektov v kmetijstvu.

K oblikovanju programa "Sožitje med mestom in podeželjem" so pripeljale vedno nove potrebe in zahteve trga, približevanje urbanizacije podeželskemu prostoru ter nova razvojna razmišljanja. Ob tem se je pokazala potreba po oblikovanju nove razvojne usmeritve, ki bi na eni strani pomagala pri razvoju primarne proizvodnje, marketinga in promocije, na drugi pa skrbela za razvoj novih produktov in ljudi. Podeželski prostor znotraj mestnega okvira Mestne občine Ljubljana, ki sicer predstavlja kar dve tretjini celotne ozemlja MOL, dobiva novo, edinstveno vrednost.

V programu "Sožitje med mestom in podeželjem" so se združili predstavniki Mestne občine Ljubljana, strokovnjaki in lokalno prebivalstvo, ki trenutno skrbijo za aktiven razvoj devetih projektov. Rezultati izvajanja programa so postali zanimivi tudi sosednjim občinam in tako od letošnjega leta poteka priprava skupnega Razvojnega programa podeželja občin Grosuplje, Ig, MOL in Škofljica, ki ga sofinancira tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V okviru omenjenega programa poteka tudi projekt Sadna cesta, s katerim se je Mestna občina Ljubljana uvrstila v ožji izbor letošnjega razpisa "Evropska nagrada za obnovo vasi 2004", katerega vodilna tema je bila edinstvenost. In Ljubljana je bila ocenjena kot edinstvena ravno zato, ker kot glavno mesto skrbi za razvoj podeželja in za stalen stik med podeželjem in mestom.