petek, 9. 9. 2016

Meščani zadovoljni z življenjem v Ljubljani

Rezultati raziskave evropskega statističnega urada Eurostat o zadovoljstvu z življenjem v evropskih mestih za leto 2015 kažejo, da je kar 92 odstotkov meščank in meščanov Ljubljane zadovoljnih z življenjem v našem mestu.

V raziskavi je sodelovalo 83 evropskih mest, med njimi 28 prestolnic držav Evropske unije. Z življenjem v Ljubljani je zadovoljnih kar 92 odstotkov meščank in meščanov, kar naše mesto uvršča med prvo deseterico evropskih prestolnic. Razveseljivo je tudi, da se je delež zadovoljnih meščanov glede na leto 2012 povečal za dve odstotni točki.
Raziskava Eurostata zajema več področij življenja, med drugim meri zadovoljstvo z javnim prometom, kulturno in športno infrastrukturo, izobraževalnimi institucijami, javnimi storitvami, bivanjskim okoljem ter odnosom do tujcev. Raziskava se dotika tudi zadovoljstva z okoljem, v katerem živimo, med drugim s kakovostjo zraka in čistočo mesta, ter z občutkom varnosti v mestu.
Podatki za Ljubljano kažejo, da je z urejenostjo javnih površin (trgi, parki, območja za pešce) v celoti zadovoljnih kar 86% meščank in meščanov, kar Ljubljano uvršča v sam vrh evropskih prestolnic, točneje na 4. mesto. Na odličnem četrtem mestu je Ljubljana tudi v kategoriji zadovoljstva s šolami in ostalimi izobraževalnimi institucijami, saj je z njimi zadovoljnih kar 79% meščank in meščanov.
Na področju zadovoljstva z okoljem so rezultati odlični: 76% meščank in meščanov je zadovoljnih s kakovostjo zraka v Ljubljani, pri tem pa je treba poudariti, da se je delež zadovoljnih v primerjavi z letom 2012 zvišal za kar 15 odstotnih točk. S čistočo mesta je popolnoma zadovoljnih 88% meščank in meščanov, kar Ljubljano uvršča na 3. mesto med evropskimi prestolnicami, z zelenimi površinami pa je zadovoljnih 88% vprašanih. Ljubljana je tudi na samem vrhu – na tretjem mestu - lestvice mest, ki so po mnenju vprašanih najbolj zavezana k boju zoper podnebne spremembe.

Z javnim mestnim prometom je v celoti zadovoljnih 75% meščank in meščanov, z zdravstveno oskrbo ter športnimi objekti v mestu 69% (na področju športa Ljubljana zaseda 6. mesto), s kulturnimi objekti 82%, s stanjem cest in stavb v njihovih soseskah pa je zadovoljnih 76% vprašanih posameznikov.

Rezultati raziskave potrjujejo tudi dejstvo, da je Ljubljana varno mesto: kar 91% meščank in meščanov se v našem mestu počuti popolnoma varne; medtem ko je podatek glede občutka varnosti v soseskah še malenkost višji – tam se varne počuti 92% sodelujočih. Drugim ljudem v njihovih soseskah na splošno zaupa 81% Ljubljančank in Ljubljančanov, s trditvijo, da je prisotnost tujcev v Ljubljani pozitivna, se strinja 77% posameznikov, kar 68% vprašanih pa meni, da so tujci dobro integrirani v življenje, kar Ljubljano uvršča na drugo mesto med evropskimi prestolnicami.
Zanimiv je tudi podatek, da se je za kar 12 odstotnih točk (na 27%) povišalo strinjanje meščank in meščanov s trditvijo, da se v Ljubljani da kupiti stanovanje za razumno ceno.

Dodajmo še, da med najbolj zadovoljne prebivalce evropskih prestolnic sodijo tudi prebivalci Vilne, Stockholma in Kopenhagna, med najmanj zadovoljne pa prebivalci Aten, Rima, Bukarešte in Pariza.