torek, 22. 3. 2011

»Moč voda«

V torek, 22. marca 2011, so na OŠ Vič predstavili projekt »Moč voda« in postavili opozorilno tablo o najvišji izmerjeni gladini vode v poplavah leta 2010.

Ko smo lani septembra v Sloveniji doživeli eno večjih poplav v zadnjih sto letih, smo tudi Ljubljančanke in Ljubljančani na svoji koži spoznali, kako nemočni smo lahko ljudje, ko je vode preveč. Ob tako silovitih poplavah lahko škodo zmanjšamo in omilimo posledice le z učinkovitimi strukturnimi ukrepi in z zgodnjim opozarjanjem pred poplavami.

Tako je Agencija Republike Slovenije za okolje v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana pripravila projekt "Moč voda", s katerim želimo širšo javnost osvestiti in opozoriti o silovitosti narave, kateri smo bili priča tudi minulega septembra.

Namen projekta je povečanje osveščenosti o možnosti nastanka poplav in s tem povečanje samozaščite prebivalcev. Sestavni del akcije bo tudi nameščanje opozorilnih tablic z oznako najvišje izmerjene gladine vode ob poplavah, ki smo jih pred leti nameščali na hidrološke postaje.

Prvo tablo z oznako najvišje izmerjene gladine vode septembra 2010 sta župan Zoran Janković in direktor ARSO dr. Silvo Žlebir odkrila na pročelju OŠ Vič, čemur je sledila predstavitev vodje službe za hidrologijo na ARSO Janeza Polajnarja o problematiki hidroloških ekstremov in pogostosti ter silovitosti poplav.