petek, 11. 9. 2020

Moja popoldanska izbira: glasbena šola

Obiskovanje glasbene šole od šolarjev zahteva predanost in disciplino, a hkrati plemeniti življenje celotnih njihovih družin.

Otroci in mladostniki, ki obiskujejo osnovno šolo, se vzporedno izobražujejo tudi v javnih in zasebnih glasbenih šolah, kjer izvajamo vzgojno-izobraževalne programe Glasbena pripravnica, Plesna pripravnica, Glasba (pouk instrumentov) in Ples. V glasbeno šolo se vpisujejo praviloma v maju in juniju za naslednje šolsko leto, pred vpisom v programa Glasba in Ples tudi opravljajo sprejemni preizkus, na katerem se ugotavljajo njihove elementarne glasbene sposobnosti in fizične dispozicije za učenje instrumenta ali plesa. Pouk se v javnih in zasebnih glasbenih šolah izvaja v skladu s predmetnikom in učnimi načrti, v katerih je določena vsebina predmetov, cilji in standardi znanja. S predmetnikom je določena tudi priporočljiva starost za vpis otroka v 1. razred osnovnega glasbenega izobraževanja.

Ravnateljica Glasbene šole Franca Šturma Magdalena Međeral, prof. pravi, da nekateri otroci sami izrazijo željo po učenju določenega instrumenta, nekatere pri izbiri usmerjajo starši, v glasbenih šolah pa jim v času pred vpisom novih učencev poskušajo pomagati s predstavitvami različnih instrumentov na njihovih nastopih. "Staršem svetujemo, da prisluhnejo svojemu otroku ter njegovim željam in interesom. To zagotovo pripomore k njegovi večji motiviranosti za nadaljnje delo in prizadevanja v glasbeni šoli," dodaja prof. Međeral.

Omogočiti pogoje za redno delo

V programu Glasba v nižjih razredih obiskujejo učenci pouk instrumenta dvakrat tedensko in skupinski pouk nauka o glasbi enkrat tedensko. Ob tem pridobivajo osnovna glasbena znanja ter razvijajo številne druge veščine in sposobnosti, ki jim v višjih razredih omogočajo samostojno nastopanje na šolskih nastopih ter skupinsko muziciranje v komornih skupinah in šolskih orkestrih. Da bi bili pri tem uspešni, da bi lahko napredovali v skladu s pričakovanji in da bi tudi v glasbeni šoli gradili svojo pozitivno samopodobo, morajo v svojem dnevnem in tedenskem urniku imeti dovolj časa in moči za zbrano sledenje pouku v glasbeni šoli (dvakrat do trikrat tedensko v popoldanskih in večernih urah) ter za vsakodnevno vadbo instrumenta doma. Staršem priporočamo in jim svetujemo, da z organizacijo družinskega življenja svojim otrokom v največji možni meri omogočijo pogoje za takšno redno delo.

Glasba plemeniti naše življenje

Ukvarjanje z glasbo otroka plemeniti ter ga usmerja in utrjuje v delavnosti, vztrajnosti in predanosti zastavljenim ciljem. Z vključevanjem ožje in širše otrokove družine v življenje glasbene šole prek spremljanja njegovega napredka ter obiskovanja različnih nastopov in drugih dogodkov, ki jih organizira šola, pa se pozitivni vplivi glasbenega izobraževanja širijo še dlje.

Skrbimo za kakovostno glasbeno izobraževanje

V Mestni občini Ljubljana se zavedamo pomena glasbene izobrazbe, zato skrbimo za kakovostno mrežo glasbenih šol. Ponosni smo na vse mlade glasbenike, ki nas navdušujejo s svojimi umetniškimi nastopi. 

Preberite tudi: