petek, 20. 1. 2023

MOL in Univerza v Ljubljani podpisali dogovor o dolgoročnem sodelovanju

Župan Zoran Janković in rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič sta 19. januarja 2023 podpisala dogovor o dolgoročnem sodelovanju na področju trajnostnega razvoja, infrastrukture, kulture in umetnosti, urejanja nastanitvene problematike, promocije in organizacije dela, skupnih projektov in mednarodnega sodelovanja med obema institucijama.

Ob dosedanjem odličnem sodelovanju med Univerzo v Ljubljani in MOL takega sporazuma obe instituciji še nista imeli.
Univerza v Ljubljani kot največja in najstarejša visokošolska ter znanstvenoraziskovalna ustanova v Sloveniji in prestolnica Ljubljana kot univerzitetno mesto bosta na podlagi sporazuma o sodelovanju vsako leto do konca januarja sprejeli akcijski načrt s konkretnimi projekti za tekoče leto.

Obe instituciji že vrsto let dobro sodelujeta pri koordinirani pripravi občinskega prostorskega načrta na način, da ta vključuje tudi potrebe Univerze. Ta tudi v prihodnjih letih načrtuje investicije v nove prostore svojih fakultet in akademij. V decembru 2022 se je začela gradnja Kampusa Medicinske fakultete UL Vrazov trg in novega objekta Veterinarske fakultete UL, kmalu pa se bo začela tudi gradnja novih objektov Fakultete za farmacijo UL in Strojne fakultete UL, ureja se že dokumentacija za čimprejšnji začetek gradnje nove Akademije za likovno umetnost in oblikovanje UL na Roški cesti.

Eden prvih večjih skupnih dogodkov Univerze v Ljubljani in Mestne občine Ljubljana je lanska prva javna promocija doktoric in doktorjev znanosti ter podelitev priznanj za pomembna umetniška dela na Kongresnem trgu pred sedežem Univerze. Letos je ta velika slavnostna prireditev načrtovana 9. junija.

Univerza in MOL si bosta skupaj s pristojnimi ministrstvi prizadevali poiskati sistemsko rešitev za ureditev situacije Botaničnega vrta. UL bo sodelovala tudi pri aktivnostih v okviru novo nastajajočega Centra Rog.

Na področju trajnostnega razvoja bo pripravljen načrt za postavitev postaj Bicikelj v bližini tistih akademij oz. fakultet, kjer teh postaj še ni. Po opravljenih analizah se bodo preučile možnosti uvedbe dodatnih, morda hitrejših, avtobusnih linij, ki bi fakultete bolje povezale s centrom mesta. Trenutno so najslabše povezane prav Biotehniška fakulteta UL, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL in Fakulteta za računalništvo in informatiko UL.