torek, 19. 1. 2021

MOL prevzela območje nekdanje tovarne Rog

Na Mestni občini Ljubljana si že vrsto let prizadevamo degradirano območje nekdanje tovarne Rog prenoviti v Center Rog, javno kreativno stičišče, ki bo dostopno vsem in bo prvenstveno namenjeno izvajanju družbeno koristnih inovativnih projektov.

Zato smo junija 2016 začeli z obnovitvenimi deli, ki so bila zaradi nasprotovanja začasnih uporabnikov tovarne Rog začasno ustavljena. Tri leta kasneje, junija 2019, smo želeli izvesti klančino, vendar so tudi takrat začasni uporabniki uničili gradbišče na zunanjem območju zidu tovarne. Z deli žal tudi takrat nismo mogli nadaljevati.

Kot je znano, je na sodišču potekal spor z osmimi začasnimi uporabniki, vseh 8 sodb je bilo rešenih v korist MOL-a. Zoper 2 dolžnika je sklep o izvršbi pravnomočen, za ostalih 6 pa je sodišče ugotovilo, da so zapustili Rog.

Ves čas smo prek različnih institucij in služb - od inšpekcij, redarstva, do policije - spremljali dogajanje na območju nekdanje tovarne Rog, vseskozi so nas o tem kritično obveščali tudi zelo nezadovoljni okoliški stanovalci.

Ker smo bili zadnje tedne seznanjeni, da je Rog prazen, smo objekt, ki je last Mestne občine Ljubljana, danes prevzeli v posest. Opremo in druge predmete, ki niso last MOL, smo komisijsko popisali in jih bomo shranili v skladišču. Tako smo zjutraj začeli z rušitvenimi deli na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja ter z ekološko sanacijo območja, ki je resnično degradirano in nevarno. V roku enega meseca bomo objavili razpis za izvajalca obnovitvenih del. Nov Center Rog bo dokončan v roku dveh let.

Javnost bomo pravočasno obvestili, kdaj lahko lastniki prevzamejo svoje predmete in opremo. Na območju je bilo tudi nekaj zapuščenih živali, ki jih je v oskrbo prevzelo Zavetišče za zapuščene živali Gmajnice. Za dodatne informacije o njih se lahko obrnete na Zavetišče.

Verjamemo in upamo, da je danes začetek dolgo pričakovane prenove območja, ki je bilo ves ta čas ne samo moteče za okoliške prebivalce, temveč predstavlja tudi resno ekološko grožnjo zaradi ostankov galvanskih bazenov s težkimi kovinami ter statične in požarne ogroženosti stavb. Z revitalizacijo in urejanjem tega območja bomo pridobili novo ustvarjalno stičišče ter povezavo med mestnim središčem, kulturnim centrom Metelkova, novo Galerijo Cukrarna in Palačo Cukrarna. Center Rog bo zagotovil prostore preko 500 ustvarjalcem in kreativnim skupinam na preko 8.000 m2 novih sodobnih produkcijskih površinah.

Pripeta je brošura o načrtovanih programih v Centru Rog, ki bodo Ljubljano popeljali v novo obdobje ustvarjalnosti in kakovosti življenja.

Preberite tudi: