sreda, 8. 6. 2005

MOL PRODALA PARCELE ZA NOVI FAKULTETI

Županja MOL Danica Simšič in rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Jože Mencinger sta v Rdeči dvorani Mestne hiše v imenu Mestne občine Ljubljana in Univerze v Ljubljani sklenila kupoprodajno pogodbo za nakup parcel za potrebe Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko.

Zemljišče, ki ga je MOL prodala, se nahaja v območju urejanja VI 3/3 – Biotehnična fakulteta v katastrski občini Brdo in se ureja skladno z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vič. Na tem zemljišču se predvideva gradnja objekta za visoko šolstvo in raziskovalne dejavnosti.

Celotna kupnina s pripadajočim 20% DDV znaša 588 milijonov, ki jo mora kupec - Univerza v Ljubljani – plačati v roku 30 dni po podpisu notarskega zapisa prodajne pogodbe.

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za računalništvo in informatiko sta poleg izgradnje treh akademij že dalj časa prioritetni investiciji Univerze v Ljubljani.

Po daljšem usklajevanju z MOL je prišlo do nakupa zemljišča v bližini obstoječe Biotehniške fakultete in Biološkega središča Nacionalnega inštituta za biologijo.

V letu 2006 je predvidena izdelava projektov, v letih 2007 in 2008 pa gradnja objektov, seveda ob zagotovitvi sredstev s strani ustanovitelja. Investicijska vrednost obeh fakultet je ocenjena na 8,5 mrd SIT.

Služba za odnose z javnostmi MOL