petek, 16. 2. 2018

Konferenca o delitveni ekonomiji in številne dobre prakse na tem področju

Cilj projekta je vzpostaviti učinkovito mednarodno mrežo akterjev, ki bodo spodbujali razvoj področja delitvene ekonomije in njenega prepoznavanja kot spodbujevalca regionalnega in lokalnega razvoja.

Na prehodu v krožno gospodarstvo

Po uvodnih pozdravnih nagovorih gospe Jožke Hegler, v.d. direktorja Tehnološkega parka Ljubljana, ki je poudarila pomen sodelovanja in medsebojnega spoštovanja, ter Bojana Hajdinjaka, direketorja Javnega zavoda Cene Štupar, smo z več kot 40 udeleženci spregovorili o namenu, stanju in viziji delitvene ekonomije.

Državni sekretar iz kabineta predsednika vlade je predstavil Kažipot prehoda države v krožno gospodarstvo, ki vključuje tudi segmenta socialne in delitvene ekonomije.

Veliko dobrih praks s področja souporabe

Nadaljevali smo s primeri dobrih praks in spoznali trgovsko znamko Robin Food, projekt Futourist, vsebinsko platformo, namenjeno globalnemu ocenjevanju storitev, kooperativo PEKO, ki izdeluje obutev iz naravnih materialov, modni projekt menjave oblikovalskih srajc Shirting, projekt Nakupujmo skupaj, kjer se  zainteresirani kupci lokalnih in ekoloških izdelkov organizirajo za skupinski nakup ter zeleni inkubator, projekt Stanovanjske zadruge. 

Sledili sta delavnica in okrogla miza o povezovanju deležnikov ter o prednostih in slabostih delitvene ekonomije. Odprlo se je ključno vprašanje, če smo kot družba dovolj zreli, da smo si dobrine pripravljeni deliti z drugimi.

Delitvena ekonomija lahko olajša ali spremeni življenje

Udeleženci so se strinjali, da delitvena ekonomija ponuja številne priložnosti za posameznike in podjetja in hkrati tudi odgovor na probleme sodobne družbe, saj soouporaba skupnih virov, dobrin in storitev lahko znatno pripomore k izboljšanju in razvoju socialnega podjetništva ter krožnega gospodarstva in ima znaten vpliv na okolje.

Opozorili so tudi na številne pasti, saj nedorečena zakonodaja in posamezni poslovni modeli, lahko pomenijo nevarnost, da se dobički namesto med vse deležnike stekajo k posameznim akterjem.

Kot meni Mark Boris Andrijanič, predstavnik Uberja, digitalne tehnologije niso le nekaj, kar se nahaja v oblaku, ampak nekaj, kar nam dejansko olajša ali celo spremeni življenje in je nekaj, od česar naj bi imel korist  čim širši krog. Dejstvo je, da vsak lahko nekaj doprinese in vsak nekaj dobi, je prepričan Aleš Pevc iz Tehnološkega parka Ljubljana.

Konferenco sta organizirala Javni zavodo Cene Štupar ter Tehnološki park Ljubljana d.o.o., slovenski partner mednarodnega projekta openDOORS (financiranega iz programa Interreg Mediteran). 

Krožno gospodarstvo in delitvena ekonomija v Mestni občini Ljubljana

Tudi v Mestni občini Ljubljana smo pripravili izbor primerov krožnega gospodarstva, ki jih že izvajamo v mestni upravi, javnih podjetjih, javnih zavodih ali v četrtnih skupnostih. Seznam primerov bomo sproti dopolnjevali.

161104 BicikeLJ Doris Kordic 1 of 21