sreda, 11. 9. 2019

Nadaljujemo dobro sodelovanje z Moskvo

Župan Zoran Janković je z županom Moskve Sergejem Sobjaninom 10. septembra 2019 v Moskvi podpisal Program sodelovanja med Vlado Moskve in Mestno občino Ljubljana v obdobju 2019-2021.

S tem nadaljujemo dobro sodelovanje med Ljubljano in Moskvo, utemeljeno na podlagi Protokola o prijateljstvu in sodelovanju med mestoma iz leta 2000.

V Programu sodelovanja za obdobje 2019 – 2021 smo opredelili naslednja prednostna področja sodelovanja:

  • mestno upravljanje in gospodarstvo (urbanistično načrtovanje in gradnja, razvoj mestne infrastrukture, izboljšanje mestnih prometnih sistemov, izboljšanje kakovosti delovanja mestnih socialnih služb, varstvo okolja, usposabljanje in izmenjave izkušenj uslužbencev občinske uprave obeh mest)
  • znanost in podjetništvo (izmenjava izkušenj glede razvoja in podpore podjetništva ter glede oblikovanja projektov in programov razvoja in podpore podjetništva, pomoč pri izmenjavi informacij med znanstveno-raziskovalnimi in projektnimi ustanovami Moskve in Ljubljane)
  • kultura in umetnost (ohranjanje spomenikov kulturne dediščine, izvedba strokovnih mednarodnih konferenc, ohranjanje zgodovinskega spomina, preprečevanje potvarjanja zgodovinskih dejstev, izmenjava umetniških skupin, razstav, projektov na področju otroške in mladinske ustvarjalnosti, reformiranje sistema splošnih knjižnic, preoblikovanje knjižnic v multifunkcijska kulturna središča, razvoj prostovoljskega gibanja)
  • turizem (obojestranske predstavitve dveh mest na turističnih razstavah in sejmih, obojestranska informacijska in organizacijska podpora glede razvoja mednarodnih turističnih izmenjav med mestoma)
  • šport (podpora organizaciji prijateljskih tekem med reprezentancama Moskve in Ljubljane v različnih športih)
  • izobraževanje (podpiranje izmenjave med šolami in stikov med izobraževalnimi ustanovami dveh mest, podpora pouku ruščine in slovenščine, izmenjava izkušenj iz uvajanja IT tehnologij v izobraževalne procese)
  • socialna zaščita prebivalcev ( vzpostavljanje neoviranega mestnega okolja za osebe z omejenimi možnostmi, sodelovanje v okviru programa »Aktivna dolga leta« - pritegnitev ljudi starejše generacije k gospodarskim, kulturnim in socialnim aktivnostim mest)

V Programu sodelovanja smo se dogovorili tudi za izvedbo Dnevov Ljubljane v Moskvi maja prihodnje leto ter za ostala dvostranska sodelovanja med mestoma.

moskva
Župan Zoran Janković se je v okviru obiska v Moskvi udeležil tudi odprtja spomenika padlim Slovencem na ruskem ozemlju med prvo in drugo svetovno vojno v Parku zmage