četrtek, 4. 10. 2018

Nadaljujemo z energetskimi prenovami stavb Mestne občine Ljubljana

Župan Zoran Janković in predsednik uprave Petrola d.d. mag. Tomaž Berločnik sta 4. oktobra 2018 na Ljubljanskem gradu podpisala pogodbo o nadaljevanju javno-zasebnega partnerstva med Mestno občino Ljubljana in konzorcijem družb Petrol, Resalta in Javna razsvetljava d.d. po principu energetskega pogodbeništva.

Leta 2017 smo z omenjenim konzorcijem podpisali pogodbe za prvo fazo energetske prenove javnih stavb v lasti Mestne občine Ljubljana. V tem okviru smo energetsko prenovili 48 stavb, med njimi kulturne in zdravstvene objekte, vzgojno-izobraževalne ustanove, športne objekte ter objekte mestne uprave.

S prenovami, ki smo jih zaključili letos, smo že znatno zmanjšali porabo energentov, z obnovami pa bomo še nadaljevali.

V okviru danes podpisanega partnerstva bomo prenovili nadaljnjih 11 objektov – 4 osnovne šole, 3 vrtce, 2 objekta lokalne samouprave in 2 športna objekta, s čimer bomo še dodatno poskrbeli za zmanjšanje porabe energentov in povečanje deleža obnovljivih virov ter posledično tudi za znižanje emisij toplogrednih plinov. S tem bomo ohranili kar 22.000 dreves. Če pa k temu prištejemo še 150.000 dreves, ki smo jih ohranili že na podlagi prvega dela projekta, potem bo skupno ohranjenih kar več kot 170.000 dreves.

Logo EKP kohezijski sklad SLO8

V drugem delu partnerstva bomo celovito prenovili Vrtec Najdihojca (enota Biba), Vrtec Galjevica (enota Galjevica), OŠ Vodmat, OŠ Oskarja Kovačiča (dve lokaciji), OŠ Poljane ter večnamensko dvorano in bazen Kodeljevo, delno pa Vrtec Otona Župančiča (enota Živ žav), ŠD Krim ter stavbi Mestne uprave MOL v Savljah ter na Dunajski cesti 367 (kjer ima prostore tudi Mestna knjižnica Ljubljana).

podpis pogodbe
Župan Zoran Janković je ob podpisu pogodbe poudaril, da je odgovornost vseh nas ohraniti naše okolje in tako zagotoviti kakovostno življenje tudi generacijam, ki prihajajo za nami. Dodal je, da je Ljubljana lepo mesto, še lepšo pa jo delajo ljudje, ki se trudijo in sodelujejo pri projektih, kot je ta, saj s tem skrbijo za kakovost življenja in lepo prihodnost našega mesta.

Energetsko napredni

Udeležencem Ljubljana Foruma smo predstavili tudi video in brošuro Energetsko napredni, s katerima podrobneje predstavljamo pomen projekta energetske prenove stavb v lasti MOL za kakovost življenja v Ljubljani.

 

Ljubljana, pametno mesto

Projekt energetske prenove stavb v lasti MOL na podlagi javno-zasebnega partnerstva sodi v okvir Ljubljana, pametno mesto.

Pametno mesto je mesto, ki je z mislijo na okolje in prihodnje generacije prijazno do svojih meščank in meščanov ter omogoča visoko kakovost njihovega življenja. V Ljubljani uvajamo številne pametne rešitve na vseh področjih delovanja. Novosti razvijamo, testiramo in uvajamo v sodelovanju s strokovnjaki v javnih institucijah in zasebnem sektorju, z nevladnimi organizacijami in mnogimi drugimi deležniškimi skupinami ter seveda z meščankami in meščani.

8. Ljubljana Forum

Na Ljubljanskem gradu danes in jutri, 4. in 5. oktobra 2018, poteka 8. Ljubljana Forum, letni regionalni posvet, ki združuje znanje in izkušnje upravljanja mest ter opredeljuje ključna področja, vizije in strategije prihodnjega razvoja mest.
Slogan letošnjega srečanja je »Future of Cities: Sustainable – Smart – Inclusive European city & Blockchain / Asia – Europe Cooperation«.
Pred volitvami Evropske unije 2019, novo finančno perspektivo 2020 - 2027 in krepitvijo urbanistične agende EU se udeleženci foruma osredotočajo na evropsko mesto kot trajnostno, pametno in vključujoče mesto. Posebno pozornost namenjajo tudi sodelovanju Evrope in Azije za digitalno preoblikovanje mest v smeri uspešnih pametnih mest. Na srečanju bodo prvič predstavili nove tehnologije, kot so Blockchain in DTL (Distributed Ledger Technologies), ki podpirajo različne stebre razvoja pametnega mesta, prikazane na zaslonu.