petek, 9. 10. 2009

Nadzor uporabe Urbane

V tednu med 12. in 18. oktobrom 2009 poteka poostren nadzor uporabe enotne mestne kartice Urbana na avtobusih LPP.

Inšpektorji Inšpektorata MU MOL bodo v sodelovanju z mestnimi redarji in kontrolorji LPP v tednu med 12. in 18. oktobrom 2009 izvajali poostren nadzor uporabe enotne mestne kartice Urbana.

Poostren nadzor uporabe Urbane na mestnih avtobusih se bo izvajal v skladu z 22. in 35. členom Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov na območju Mestne občine Ljubljana. Namen akcije je predvsem informiranje potnikov, ki se vozijo z avtobusi LLP, o njihovih obveznostih.

2. odstavek 22. člena odloka določa, da mora potnik pred vstopom v vozilo kupiti vozovnico za prevoz z mestnim linijskim prevozom potnikov – torej enotno mestno kartico Urbana – in jo validirati ob vstopu v vozilo. Na zahtevo kontrolorja izvajalca, mestnega redarja ali inšpektorja mora potnik med vožnjo pokazati vozovnico. Potnik v vozilu, ki nima vozovnice, mora na zahtevo kontrolorja, mestnega redarja ali inšpektorja vozilo zapustiti. Potniku v vozilu, ki ima neveljavno vozovnico, lahko kontrolor, mestni redar ali inšpektor vozovnico odvzame.

Uporabnik-potnik, ki ob vstopu v vozilo ne validira enotne mestne kartice Urbana ali le te ne pokaže kontrolorju izvajalca, mestnemu redarju ali inšpektorju, se kaznuje z globo 40 evrov.