petek, 17. 9. 2010

Nadzorni svet JSS MOL

Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana se je v petek, 17.9.2010, sestal na 55. seji.

Nadzorni svet JSS MOL se je v skladu z izjavo Zorana Jankovića, župana MOL, o prenehanju izvajanja funkcije predsednika Nadzornega sveta JSS MOL, ki jo je podal v skladu z 28. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, seznanil z njegovim odstopom s te funkcije.

Za predsednico Nadzornega sveta JSS MOL je le-ta izvolil Urško Otoničar.

Nadzorni svet JSS MOL