petek, 11. 12. 2020

Nagrajena odličnost šolstva v Ljubljani

Vodja Izobraževalnega centra PIKA dr. Branka D. Jurišić in učiteljica na OŠ Ketteja in Murna mag. Jožica Frigelj sta prejeli najvišji priznanji Republike Slovenije na področju šolstva.

Dr. Branka D. Jurišić je nagrado prejela za izjemne dosežke na področju otrok s posebnimi potrebami, mag. Jožica Frigelj pa je bila nagrajena za življenjsko delo na področju osnovnega šolstva.

Nagrada za izjemne dosežke

Dr. Branka D. Jurišić, vodja Izobraževalnega centra PIKA in prejemnica nagrade za izjemne dosežke na področju otrok s posebnimi potrebami, s svojim vrhunskim, ustvarjalnim in obsežnim delom prepoznavno spreminja področje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Svoje bogate izkušnje ter izjemno strokovno in raziskovalno delovanje prenaša na strokovne delavce, vzgojitelje, učitelje in starše. Za doseganje večje kakovosti obravnave otrok s posebnimi potrebami v Ljubljani je v sodelovanju z Marijo Fabčič, vodjo Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanjem MU MOL, in dr. Matejem Rovškom, ravnateljem Centra Janeza Levca Ljubljana, razvila model Izobraževalnega centra. 

 

01038636
Dr. Branka D. Jurišić, vodja Izobraževalnega centra PIKA. Foto: Nebojša Tejić, STA, vir: MIZŠ

Izobraževalni center Janeza Levca in Mestne občine Ljubljana (Izobraževalni center PIKA) deluje od leta 2013 v okviru Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana ter je namenjen podpori vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v vrtcih in šolah Mestne občine Ljubljana in širše. Po svojem konceptu delovanja je edinstven v Evropi in deluje na 5 programih: programu strokovnega izpopolnjevanja specialnih in socialnih pedagogov; programu individualnega svetovanja; programu telefonskega in e-svetovanja vzgojiteljem, učiteljem in družinam; programu predavanj in seminarjev za vzgojitelje, učitelje in družine ter programu šole za starše/družine.

Nagrada za življenjsko delo

Mag. Jožica Frigelj je prejemnica nagrade RS za leto 2020 za življenjsko delo na področju osnovnega šolstva. Učiteljica na OŠ Ketteja in Murna je pedagoškem delu predana že 38 let. Njeno delo temelji na znanju in izkušnjah, na združevanju teorije in prakse, povezovanju vseh deležnikov v procesu izobraževanju, posebej pa se zavzema za temeljne moralne vrednote.

01038673
Mag. Jožica Frigelj, učiteljica na OŠ Ketteja in Murna. Foto: Nebojša Tejić, STA, vir: MIZŠ

Doktorici Branki D. Jurišić in magistrici Jožici Frigelj ter ostalim nagrajencem čestitamo za prejeto nagrado in jim želimo uspešno delo tudi v prihodnje.

Državne nagrade na področju šolstva

Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva so najvišja državna priznanja s tega področja. Z njimi nagrajujejo najvišje dosežke, ki pomembno prispevajo k razvoju pedagoške prakse in teorije ter kakovostnemu izobraževanju, utrjujejo varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v vzgoji in izobraževanju, omogočajo pozitivne vzgojne vplive šole ter spodbujajo humanizacijo odnosov v šoli.

Preberite tudi: