četrtek, 24. 12. 2020

Nagrajena projekta Vrtca Črnuče in OŠ Dragomelj

Osnovna šola Dragomelj je za leto 2020 prejela nagrado Jabolko kakovosti na področju splošnega šolskega izobraževanja, Vrtec Črnuče pa je nagrajen s priznanjem za pomemben strokovni prispevek Zavoda RS za šolstvo.

Jabolko kakovosti Osnovni šoli Dragomelj

Osnovna šola Dragomelj je za projekt Ne štejemo let učenja, ampak koliko naučenega imamo v letih prejela nagrado Jabolko kakovosti na področju splošnega šolskega izobraževanja v letu 2020.
V okviru izvedbe projekta so učitelji znanje in izkušnje odlično prenesli v prakso. Svoje kompetence so nadgrajevali z novimi učnimi metodami in praksami za delo z učenci s posebnimi potrebami. Za izvajanje bolj kakovostne in dostopne strokovne pomoči tem učencem, so se seznanjali tudi z inovativnimi načini uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije. Oblikovali so program za slabovidno deklico in izvedli intenzivni tečaj slovenskega jezika za učence priseljence. V času projekta so za mreženje, pripravo projektnega gradiva in diseminacijo uspešno uporabljali tudi portal eTwinning, ki jim po zaključku služi kot odlično orodje za ohranjanje stikov s kolegi iz tujine ter nabor idej uspešnega vključevanja medkulturnih dimenzij in dobrih praks.

Nagrajen tudi Vrtec Črnuče

V okviru Pedagoškega foruma je Zavoda RS za šolstvo ob evropskem dnevu jezikov nagradil strokovne prispevke vzgojiteljev in učiteljev. Priznanje za pomemben strokovni prispevek so prejeli tudi v Vrtcu Črnuče s prispevkom Branje in pripovedovanje literarnih besedil ter petje pesmi v različnih jezikih. Vzgojiteljica Slavica Šavli je otrokom predstavila literarna besedila in pesmi v angleščini, hrvaščini in nemščini, starši pa so otrokom tekom leta prebirali literarna besedila v madžarščini, španščini, hrvaščini, slovenščini in arabščini.

2019 Slavica Savli
Slavica Šavli iz Vrtca Črnuče. Foto: osebni arhiv

 

Iskrene čestitke vzgojiteljici Slavici Šavli iz Vrtca Črnuče in kolektivu OŠ Dragomelj za prejeti nagradi. Veliko uspehov jim želimo tudi v prihodnje.

Preberite tudi: