četrtek, 30. 8. 2018

Natečaj za najbolj inovativno jed iz topinamburja in štrbonclja 2019

V okviru evropskega projekta APPLAUSE poteka natečaj Najbolj inovativna jed iz topinamburja in mirabolane, s katerim kulinarične navdušence vabimo k ustvarjanju jedi iz omenjenih sestavin. Svoj recept nam lahko pošljete do konca septembra.

Jed (predjed, glavna jed, sladica) mora biti sestavljena iz gomoljev topinamburja ali laške repe (Helianthus tuberosus) in/ali plodov mirabolane ali štrbonclja (Prunus cerasifera). Ostale sestavine sodelujoči izberejo po lastni presoji.

Kako se prijavite?

Recept zapišite, pripravite jed in jo fotografirajte. Nato recept in fotografije skupaj s svojimi osebnimi podatki in podpisanim Soglasjem o pridobivanju osebnih podatkov, ki je pripet na koncu besedila, pošljite na elektronski naslov natecaj-jed.applause@ljubljana.si ali na naslov:

Odsek za prehrambeno kemijo
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – NATEČAJ NAJBOLJ INOVATIVNA JED IZ TOPINAMBURJA IN MIRABOLANE«

Zbiranje receptov poteka do 30. septembra 2018.

Nagrada zmagovalcu

Izmed vseh prispelih receptov bo strokovna komisija izbrala najbolj inovativno jed iz topinamburja in mirabolane na osnovi poslanih fotografij in recepta. Zmagovalec bo prejel plaketo, njegov recept pa bo predstavljen na Festivalu uporabe invazivnih tujerodnih rastlin, ki bo oktobra 2018 v Ljubljani.

Mirobalana NJogan2
Mirabolana Foto: Nejc Jogan

O projektu

Projekt APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies) - from harmful to useful with citizens' led activities /od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev pobude Urban Innovative Actions naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v smislu zero-waste pristopa in krožnega gospodarstva.
Podrobnejšo predstavitev projekta si oglejte tukaj.

applause logo