četrtek, 10. 3. 2011

Najboljši poslovni načrt 2011

Tehnološki park Ljubljana je v sredo, 9.3.2011, slavnostno podelil nagrade za Najboljši poslovni načrt 2011.

Prvo mesto je zasedel poslovni načrt DiaGenomi, drugo mesto si je priboril poslovni načrt Optomotive, tretje mesto pa je pripadlo poslovnemu načrtu Acguee.

V roku za oddajo poslovnih načrtov je Tehnološki park Ljubljana prejel 11 poslovnih načrtov. Prejete poslovne načrte je po usklajeni metodologiji z nacionalnim tekmovanjem Start:up Slovenije predhodno ocenila pet članska strokovna komisija v kateri so bili mag. Iztok Lesjak, Tehnološki park Ljubljana, Jure Mikuž, RSG Kapital (ponudnik tveganega kapitala), Mark Pleško, Klub poslovnih angelov Slovenije, Matjaž Krč, Ideus d.o.o. in Urban Lapajne, Tovarna podjemov.

Komisija je pri ocenjevanju upoštevala naslednje kriterije:

• inovativnost in kreativnost ideje
• prepričljivost in primernost pokritosti ključnih vsebin
• tržni potencial ideje
• uresničljivost poslovnega načrta
• primernost tehnične izvedbe

Nosilci najbolje ocenjenih petih poslovnih načrtov so včeraj pred strokovno komisijo, ponudniki kapitala in javnostjo v eni minuti predstavili poslovno idejo. Na osnovi predhodno ocenjenega poslovnega načrta (80 % končne ocene) in ocenjenega nastopa (20 % končne ocene) sta direktor Tehnološkega parka Ljubljana in predstavnica Banke Koper razglasila letošnje zmagovalce Tekmovanja za najboljši poslovni načrt 2011.

1. mesto: DiaGenomi d.o.o. (Klemen Španinger) - je edino podjetje v slovenskem prostoru, ki nudi diagnostična testiranja za rak dojke in debelega črevesja, ki temeljijo na zapisu v DNK. Širok izbor različnih, inovativnih testiranj predstavlja korak bliže k osebnemu svetovanju tako na področju bolezni kot tudi preventive. Podjetje se ukvarja tudi z izobraževanjem kadrov o molekularnih tehnikah in razvojem programske opreme za potrebe molekularno-bioloških analiz.

2. mesto: Optomotive d.o.o. (Barbara Rakovec Gorkič) – razvija prilagodljive hitre pametne kamere. Razvoj, proizvodnjo in prodajo novih izdelkov podjetje vodi v skladu z napredkom na svetovnem trgu strojnega vida. Zaradi potreb trga je v zaključni fazi projekt razvoja nove generacije kamer, ki bo pomenila kvantni preskok tako v zmogljivosti, kot v razvojni zahtevnosti. Razvojno jedro, okrog katerega bo nastajal nov produkt, v cca 50% ostaja nespremenjeno, medtem ko bo približno 50% arhitekture novega izdelka potrebno izdelati na novo.

3. mesto: Acguee (Rok Lenardič) – Podjetje Mobiliaris razvija blagovno znamko Acquee in se ukvarja z razvojem naprednih tehnologij v mobilni industriji. Uporaba mobilnega interneta v zadnjih petih letih v Evropi drastično narašča, zato podjetje v tem vidi velik potencial za razvoj podjetja.

4. mesto: MG Application (Marko Raičevič) – MG Application je mlado visokotehnološko podjetje, čigar namen je razvoj visokonivojskih aplikativnih rešitev. Za razvoj rešitev uporablja sodobna Microsoft programska orodja.

5. mesto: ETABO (Goran Višnjič) – Podjetniška ekipa razvija in bo trži energetsko avtonomno napravo, ki se bo napajala preko elektro-voltaičnih sončnih celic in majhne vetrne turbine. Naprava bo z mešanjem površinskega sloja vode v vodnih telesih s premešavanjem ustvarila neugodne razmere za razvoj škodljivih alg, ter tako dajala ekološko prednost razvoju koristne mikroflore. Visoka energetska in hidrodinamična učinkovitost naprave je plod lastnega razvoja.

Najboljši trije poslovni načrti so prejeli denarne nagrade, ki jim jih je podaril Tehnološki park Ljubljana in paket ugodnosti Banke Koper. Nagrada za prvo mesto je bila 3.000 €, za drugo 2.000 € in za tretje mesto 1.000 €.

Pred slavnostno razglasitvijo zmagovalcev je potekala okrogla miza na temo »Inovativnost in inovacijski procesi v malih in srednje velikih podjetjih«, ki jo je organiziral Tehnološki park Ljubljana, v okviru evropskega projekta PROINCOR, ki ga delno sofinancira evropski program Srednja Evropa.

Tehnološki park Ljubljana