torek, 5. 5. 2020

Najemnine za gostinske vrtove

S postopnim rahljanjem ukrepov, vezanih na epidemijo koronavirusa, se v naše mesto znova vrača življenje. Tako so od 4. maja 2020, skladno z navodilom Vlade RS, odprti gostinski vrtovi.

Da bi najemnikom gostinskih lokalov omogočili čim lažji ponovni zagon, bomo v mesecu maju vsem uporabnikom javnih površin za namene ureditve gostinskih vrtov računali le polovično takso, najemnine za gostinske lokale pa ne bomo zaračunavali. Če bodo v maju tudi v notranjosti začeli obratovati, bodo plačali le polovično najemnino od dneva začetka obratovanja do 31. maja 2020. 

Oprostitve najemnine v višini 50 % bodo oproščeni tudi najemniki poslovnih prostorov v lasti MOL, ki opravljajo storitveno dejavnost in dejavnost trgovine z neživili.
Drugi najemniki, ki svojo storitev lahko opravljajo, to so trgovine z živili, pisarniška dejavnost, garaže in parkirna mesta, plačila najemnine ne bodo oproščeni.

Hoteli, ki imajo rezervirana parkirna mesta za svoje goste, so oproščeni plačila občinske takse od 16. marca naprej in vse do takrat, dokler ne bodo znova začeli delovati.

Kljub rahljanju ukrepov, še naprej ravnajmo odgovorno, samozaščitno ter tako varujemo sebe in druge!

Preberite tudi: