sreda, 12. 9. 2018

Prenavljamo za vas: Predstavitev prenove Trubarjeve ulice

Predvidoma v začetku oktobra bomo začeli s celovito prenovo Trubarjeve ulice. S potekom in obsegom prenove smo v torek, 11. septembra 2018, seznanili tamkajšnje stanovalce ter lastnike in najemnike poslovnih prostorov.

Celovita prenova ulice, ki bo poleg nove podobe ulice vključevala tudi obnovo in gradnjo kanalizacije, vodovoda, plinovoda, vročevoda, optične infrastrukture ter javne razsvetljave, bo trajala predvidoma eno leto.

Dela bomo začeli na začetku Trubarjeve ulice, pri Prešernovem trgu, in bodo potekala po posameznih odsekih, ki ne bodo daljši od 100 metrov. S tem želimo zagotoviti čim bolj nemoteno delovanje objektov ob gradbišču, uporabnike teh objektov pa bomo pravočasno obveščali o časovnici del.

trubarjeva ulica

V okviru prenove bomo prenovili tudi priključne ulice, in sicer Obrežno stezo, ulico Za čreslom ter Prečno, Kastelčevo, Znamenjsko, Usnjarsko ter Vidovdansko ulico.

Projekt prenove so pripravili v biroju ATELIERarhitekti, kjer poudarjajo, da gre za zelo zahtevno prenovo, udeleženci predstavitve pa so projekt pozitivno sprejeli.

Eden izmed udeležencev je povedal: »Vsi smo se bali, da bodo lokali lahko kar zaprli svoja vrata. A so sedaj predstavili in mislimo, da bo po koncu prav lepo. Saj zdaj imamo že izkušnje na drugih ulicah.«

Prenavljamo za vas7