torek, 29. 12. 2020

Nasveti za ravnanje ob potresu

Za vas smo pripravili nekaj nasvetov, kako ravnati v primeru potresa, ter kako zaščititi sebe, svoje najbližje in svoje imetje.

Pred potresom

Edino resnično zaščito med potresom omogoča stavba, ki je bila zgrajena po načelih potresno odporne gradnje in ima zato ustrezno potresno odpornost. S tako gradnjo se zmanjša, ne pa popolnoma prepreči, škoda na stavbah in preprečijo žrtve. Redno pregledujte in vzdržujte stavbo, v kateri bivate. Z deli oziroma posegi, ki jih na stavbi izvajate, ne zmanjšujte njene potresne odpornosti – ne prebijajte in ne podirajte zidanih in betonskih sten. Redno vzdržujte gradbeno brezhibnost dimnikov – ti se lahko porušijo na streho in ulico že ob zmernem potresu. Sklenite zavarovanje za potresno škodo na vaši stavbi oziroma stanovanju.

Aplikacija "Oceni svojo stavbo"

Preverite potresno odpornost svoje stavbe z uporabo aplikacije »Oceni svojo stavbo«.

Poskrbite za varnost v vašem domu

 • omare privijačite na steno,
 • velike in težke predmete ter predmete, ki se lahko razbijejo ali zlomijo, postavite na nižje police,
 • nad ležišča in mesta, kjer sedite, ne obešajte slik, ogledal, lestencev, knjižnih omar ter drugih težkih ali ostrih predmetov,
 • pritrdite cvetlična korita in lončke z rožami na zunanjih okenskih policah, balkonih ali terasah, da ne padejo na ulico in poškodujejo mimoidočih,
 • nezavarovane prosto stoječe plinske naprave (štedilnike, kotle, peči in grelnike) na plinovodno napeljavo stavbe povežete z gibkimi dovodnimi cevmi, daljšimi od najmanjše dolžine, potrebne za priklop,
 • plinske jeklenke namestite tako, da ne bo moglo priti do poškodbe ali pretrganja gibke dovodne cevi in izhajanja plina,
 • zavarujete prosto stoječe peči, da se med potresom ne bodo prevrnili in povzročili požara,
 • prosto stoječe grelnike in zalogovnike tople vode namestite ob nosilne stene in jih nanje ustrezno pritrdite, da se ne prevrnejo in ne padejo po vas ali vam blokirajo umik iz stavbe,
 • v bližino vrat in na hodnike ne postavljajte škatel in omar, ki bi se ob potresu lahko prevrnile in onemogočile izhod iz stavbe,
 • lahko vnetljive tekočine ter strupene snovi (strupe za škodljivce, pesticide, močna čistila ipd.) hranite v prvotni embalaži, če je mogoče na nižjih policah zunaj stavb,
 • vredne stvari hranite v trdnih in negorljivih škatlah.

Določite varna mesta v domu

Tja se lahko zatečete med potresom:

 • pod trdnimi mizami,
 • med podboji vrat, če so v nosilni steni,
 • ob notranjih nosilnih stenah.

Mesta v stavbah, ki se jih je treba ob potresu izogibati

Ta so:

 • zunanje in predelne stene,
 • dimniki iz opeke,
 • večje steklene površine (okna, ogledala, steklene omare, police s steklenimi predmeti, ipd.),
 • velike omare,
 • mesta, od koder lahko padejo stropna razvestljava in težki predmeti.

Varno mesto na prostem

Ugotovite, kje na prostem je varno mesto, oddaljeno od okoliških stavb, kamor se lahko zatečete po potresu. 

Z družinskimi člani določite mesta, kjer se boste sestali po potresu, če dostop do doma ne bo mogoč in boste med potresom ločeni (na katerem mestu v parku, pri prijateljih s potresno odpornim objektom ipd.). 

Nujna oprema in informiranost vseh

Poskrbite za nujno opremo, hrano, vodo, zdravila, higienske pripomočke, ustrezna oblačila in obutev, hrano za hišne ljubljenčke tako, da boste samozadostni vsaj 48 ur. 

O vsem tem se pogovorite v družini in vadite: vsi naj vedo, kje se izklopijo voda, elektrika, plin in ogrevanje, vsi naj vedo, kje v prostorih so varna mesta, kje je varno mesto na prostem, kje se družina zbere po potresu in kje so zaloge hrane in drugi pripomočki.

Med potresom

Do konca tresenja na varnem mestu v prostoru

Ostanite v prostoru, v katerem ste in se zatecite na vnaprej določeno varno mesto v tem prostoru. Tam počakajte na konec tresenja. Oddaljite se od oken in drugih steklenih površin;  poiščite zaklon pod masivnimi mizami ali med podboji vrat v nosilnih stenah, če takih možnosti nimate, pa v kotu ob notranjih nosilnih stenah prostora, zaščitite si glavo z rokami ali priročnim predmetom; na hodnikih se stisnite k notranjim nosilnim stenam in si zaščitite glavo z rokami ali priročnim predmetom.

Če ste na invalidskem vozičku zablokirajte kolesa in si zaščitite glavo z rokami ali priročnim predmetom (npr. torbo).

Med potresom ne gremo iz stavbe

Med potresom ne tecite iz stavbe! Največ poškodb, tudi smrtnih, je običajno ob stavbah zaradi padajočih delov dimnikov, strešnikov, zatrepov, fasadnih oblog in stekel.

Zunaj poiščite odprt prostor

Če ste na prostem, pojdite na odprt prostor, proč od stavb, reklamnih panojev, semaforjev, svetilk javne razsvetljave, električnih žic, daljnovodov ter drugih napeljav ipd. Če se na strnjeno pozidanem območju ne morete oddaljiti od stavb, poiščite v bližnjih vratnih odprtinah zaščito pred padajočimi predmeti (strešniki, deli dimnikov, ometa, cvetličnimi koriti in lončki, razbitim steklom ipd.) in si zavarujte glavo.

Po potresu

Ostanite mirni in delujte pomirjujoče tudi na druge. Prevzemite iniciativo in usmerjajte delovanje ostalih.

Ujeti v stavbi

Če ste ujeti v hudo poškodovani stavbi in ne morete ven:

 • če se praši, uporabite priročno zaščitno sredstvo (robec, krpo, del oblačila) in si z njim prekrijte usta in nos;
 • če niste poškodovani, skušajte odstranjevati ruševine v smeri, s katere prihajata zrak in svetloba, pri tem varčujte s svojimi močmi;
 • če ruševin ne morete odstraniti in ste poškodovani, se premikajte čim manj, da ne boste dvigovali prahu. V enakomernih presledkih udarjajte s predmetom po kovinski napeljavi ali zidu, če pa zaslišite človeške glasove kličite na pomoč;
 • če imate pri sebi mobilni telefon, ga uporabite, čeprav ni nujno, da bodo po potresu telefonska omrežja delovala. Najdlje običajno deluje pošiljanje SMS sporočil – o vaši lokaciji in stanju prek SMS obvestite na telefonsko številko 112.

Če ste nepoškodovani in niste ujeti v ruševinah

Stavbo zapustite po najvarnejši poti in se umaknite na odprt prostor, oddaljen od stavb (park, igrišče, parkirišče ipd.). S seboj vzemite najnujnejšo obleko, dokumente, denar in nujna zdravila  ter odejo. Stavbo morate zapustiti, da ugotovite ali je morda poškodovana in če je, se vanjo ne vračajte, saj jo lahko popotresni sunku dodatno poškodujejo in vas ogrozijo.

Ponudite pomoč

Pomagajte svojim bližjim, sosedom in drugim, ki potrebujejo posebno pomoč, ponudite jim odejo, dežnik, mesto v avtu (ki naj bo parkiran dovolj stran od stavb in ne prižgan zaradi nevarnosti zastrupitve z izpušnimi plini), napitek, hrano, mobilni telefon, nudite jim prvo pomoč in za to uporabite komplet prve pomoči iz avtomobila. Pomagajte tistim, ki ne morejo iz stavb (starejši, gibalno ovirani, majhni otroci) ali so v njih ujeti zaradi porušitev in pri slednjem uporabite komplet ročnega reševalnega orodja, ki mora biti v vseh večstanovanjskih stavbah.

 • Če zaznate vonj po plinu, poskusite odpreti okna in zapreti plinsko pipo ter ne uporabljajte odprtega ognja (ne kadite, ne prižigajte vžigalic, sveč), uporabljajte baterijske svetilke ali kemične svetilne palice,
 • Če je stavba poškodovana izklopite vse plinske in električne naprave ter vire gretja, katerih delovanje bi lahko povzročilo požar ali eksplozijo, zaprite glavni ventil plinovodne napeljave ter izklopite glavno stikalo električnega omrežja, zaprite glavni ventil vodovodnega omrežja stavbe,
 • Če zagori, poskušajte pogasiti ogenj in pri tem uporabite ročne gasilne aparate, ki so na hodnikih stavb, sicer pokličite številko za klic v sili 112,
 • Če ste bili med potresom ločeni od najbližjih, vzpostavite stik z njimi prek SMS ali na druge načine,
 • Poskrbite za domače živali.

Preglejte stanje svoje stavbe in morebitne poškodbe na njej

 • Če že od zunaj opazite, da je konstrukcija stavbe poškodovana, v stavbo ne vstopajte, temveč počakajte na oceno usposobljenih strokovnih ekip;
 • Če poškodbe konstrukcije stavbe od zunaj niso opazne, v stavbo vstopite zelo previdno, previdni bodite tudi pri preverjanju stanja v notranjosti;
 • Za gibanje po stavbi se zaradi črepinj, razbitin in drugega porušenega materiala ter nevarnih predmetov primerno obujte;
 • Poskrbite za strokovni pregled vodovodne, kanalizacijske, plinske in električne napeljave ter dimnika in drugega, če je treba;
 • Fotografirajte poškodbe stavbe, opreme in predmetov za prijavo škodnega primera.