sobota, 20. 12. 2008

Natečaj za urbanistično ureditev območja tovarne Rog zaključen

Ureditev širšega območja tovarne Rog in prenova objekta tovarne Rog bosta rešili problem degradiranega prostora na robu mestnega središča ter problem propadajočega kulturnega spomenika in pomembnega dela zgodovine Ljubljane.

Rekonstrukcija objekta tovarne Rog in izgradnja novih objektov bosta ponudila prostor za izvajanje t.i. kreativnih industrij in umetniških praks ter za različne umetniške prireditve in razstave. Nove ureditve prostih površin bodo na celotnem območju prispevale k njegovi večji uporabnosti, dostopnosti, prehodnosti in lepši podobi.

Na natečaju je sodelovalo 18 elaboratov; ocenjevalna komisija je prvo nagrado zaradi njegove arhitekturne in urbanistične celovitosti podelila elaboratu, ki so ga zasnovali avtorji Marjan Bežan, MX – SI architectural studio (Barcelona), Boris Bežan, Mara Gabriela Partida Munoz in Hector Mendoza Ramirez.

Več v zaključnem poročilu natečaja.