torek, 14. 5. 2024

Ne mi megle p(r)odajat!

V javnem podjetju LPP so skupaj z Zdravstvenim inšpektoratom RS in Mestnim redarstvom MOL zasnovali kampanjo proti kajenju na avtobusih Ne mi megle p(r)odajat!, s katero želijo predvsem mladostnike opozoriti, da je kajenje na avtobusih škodljivo za zdravje vseh potnikov, hkrati pa je tudi prepovedano.

Na mestnih avtobusih se v zadnjem času pogosto srečujemo z neprimernim vedenjem posameznikov, predvsem mladostnikov, ki kadijo elektronske cigarete (''vejpe''), zato opozarjamo, da vse oblike kajenja na javnih prevoznih sredstvih predstavljajo resno tveganje za zdravje vseh potnikov in elektronske cigarete pri tem niso nobena izjema (elektronske cigarete so znane tudi pod imeni e-cigareta, vejp, vap, pod, mod, puff, bar, osebni uparjalnik, elektronski sistem za dovajanje nikotina, osebni inhalator in drugimi imeni). Hkrati je kajenje na avtobusih tudi prepovedano. Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov uvršča elektronske cigarete, elektronske cigarete brez nikotina, nove tobačne izdelke, v katerih se tobak segreva in zeliščne izdelke za kajenje vključno z vodnimi pipami oziroma ''šišami'', v skupino povezanih izdelkov.

Kajenje je eden najpomembnejših dejavnikov tveganja za smrt, ki ga je mogoče preprečiti. Približno polovica kadilcev umre zaradi posledic kajenja. Dokazano je, da kajenje bistveno prispeva k razvoju različnih bolezni, predvsem rakavih obolenj, bolezni srčno-žilnega sistema in dihalnih obolenj. Kadilci imajo v povprečju 16 let krajšo življenjsko dobo kot nekadilci. Poleg tega so mladostniki bolj dovzetni za zasvojenost z nikotinom kot odrasi. Mladostništvo je tudi ključno obdobje za razvoj možganov, ki se razvijajo do približno 25. leta starosti. Izpostavljenost nikotinu v času intenzivnega razvoja možganov moti razvoj možganskih omrežij, in lahko privede do trajnih škodljivih učinkov na kognitivne sposobnosti, motenj v delovnem spominu, pozornosti, razpoloženju in zaznavanju zvoka ter zvečane impulzivnosti ali tesnobnosti ter višjega tveganja za uporabo drugih drog.
Zato smo se odločili, da bomo potnike preko različnih komunikacijskih kanalov ozaveščali o prepovedi kajenja na avtobusih in škodljivosti tobačnih in povezanih izdelkov za zdravje. V juniju bomo skupaj z Zdravstvenim inšpektoratom, Mestnim redarstvom in po potrebi s policijo izvedli intenzivne kontrole na avtobusih, kjer bomo preverjali spoštovanje prepovedi kajenja.

LPP vape 800x1130px

V prvih 14 dneh kampanje bomo potnike aktivno opozarjali na prepoved kajenja. Po tem obdobju pa se bodo začele izvajati tudi kontrole na avtobusih, s katerimi se bo preverjalo spoštovanje prepovedi kajenja. Neupoštevanje zakona bo sankcionirano, in sicer z globo 250 evrov lahko Mestno redarstvo ali policija kaznujeta posameznika, ki kadi oziroma uporablja tobak, tobačne in povezane izdelke, v vseh vozilih v navzočnosti oseb, mlajših od 18 let. Z globo od 125 do 5.000 evrov lahko inšpektor Zdravstvenega inšpektorata kaznuje posameznika za kajenje oziroma uporabo tobaka, tobačnih ali povezanih izdelkov v zaprtih javnih prostorih, kamor sodijo tudi avtobusi.

Vsem potnikom sporočamo, da bomo ukrepali proti kršiteljem in zagotovili, da bodo avtobusi varno in prijetno okolje za vse potnike.

Vabimo vas, da se pridružite našemu prizadevanju za izboljšanje kakovosti javnega prevoza v Ljubljani.