sreda, 18. 3. 2020

Ne vstopajte na zaprta igrišča

Zaradi epidemije koronavirusa smo zaprli igrišča ob osnovnih šolah in športna igrišča.

Kljub pozivom in sprejetju ukrepov, katerih namen je zmanjšanje druženja otrok in odraslih, ugotavljamo, da se ti na nekaterih igriščih še vedno družijo v večjih skupinah. Zato zapiramo vsa igrišča ob šolah, kjer je to fizično mogoče. Na igriščih, kjer omejitev dostopa ni mogoča, pa nameščamo opozorila, da so zaprta.
Predvsem apeliramo na starše, kajti na njih je, da svojim otrokom pojasnijo nevarnost medsebojnega druženja.

Zaprte tudi druge športne površine

Do preklica so zaprta tudi vsa zunanja športna igrišča, otoki športa, zunanje fitnes naprave in otroška igrišča v upravljanju javnega zavoda Šport Ljubljana

Obiskovalce prosimo, da upoštevajo zapore športnih površin in ne plezajo čez ograje ali na kakšen drug način dostopajo do njih. 

Bodimo strpni, sočutni in odgovorni do sebe in drugih!

Preberite tudi: