ponedeljek, 5. 3. 2012

Nevarni odpadki

Javno podjetje Snaga okrepljeno zbira nevarne odpadke ter odpadno električno in elektronsko opremo.

Javno podjetje Snaga je v letu 2011 zbralo 87 ton nevarnih odpadkov, občani pa so v Zbirni center Barje pripeljali 130 ton hladilnikov, 220 ton gospodinjskih aparatov ter 118 ton TV zaslonov in monitorjev.

Ker še vedno preveč nevarnih odpadkov ter odpadne električne in elektronske opreme konča med mešanimi odpadki v črnih zabojnikih, Snaga skupaj s primestnimi občinami odpira nove zbirne centre in občane spodbuja k uporabi sodobne premične zbiralnice nevarnih odpadkov. Tako JP Snaga svojo letošnjo pot zbiranja nevarnih odpadkov ter odpadne elektronske in električne opreme na območju Mestne občine Ljubljana in primestnih občinah začenja v ponedeljek, 5. marca 2012.

Nevarni odpadki prenesejo svoje snovi, ki so nevarne za okolje tudi na nenevarne odpadke, zato jih nikakor ne smemo odlagati med mešane odpadke. Snaga zato Ljubljančanom omogoča tri možnosti za zbiranje nevarnih odpadkov:

  • v Zbirnem centru na Barju,
  • v sodobni premični zbiralnici, ki bo med marcem in novembrom po vnaprej določenem urniku na različnih lokacijah v MOL in devetih primestnih občinah, ter
  • v stari zbiralnici na sedežu podjetja na Povšetovi 6.

S pomočjo sodobne premične zbiralnice Snaga od leta 2011 hkrati zbira nevarne odpadke iz gospodinjstev ter manjše kose odpadne električne in elektronske opreme (mali gospodinjski aparati, telefoni, avdio in TV sprejemniki, računalniška oprema). Najpogostejši nevarni odpadki, ki nastanejo v gospodinjstvih, so zdravila, sijalke, baterije, ostanki barv, lakov in topil ter akumulatorji.

Električni in elektronski odpadki med vsemi vrstami odpadkov najhitreje naraščajo. V Sloveniji vsako leto nastane 14 do 17 kilogramov odpadne električne in elektronske opreme na prebivalca, ločeno pa zberemo štiri kilograme na prebivalca. Nobena odpadna elektronska in električna oprema ne spada niti med mešane niti med kosovne odpadke. Če se aparati oz. oprema poškodujejo, namreč pride do izpusta nevarnih snovi, poleg tega pa so ti odpadki vir dragocenih surovin. Manjšo odpadno električno in elektronsko opremo (tako, ki ne presega velikosti sesalca) lahko občani prinesejo v premično zbiralnico, večje kose pa v Zbirni center Barje ali v enega od petih primestnih zbirnih centrov. Ti delujejo na Brezovici, Igu in Škofljici ter v Vodicah in Medvodah. Medvoški zbirni center je zaživel preteklo soboto, Snaga pa si prizadeva, da bi v partnerstvu s primestnimi občinami, kjer izvaja svoje storitve, odprli še več zbirnih centrov.

Snaga želi količino zbrane odpadne električne in elektronske opreme povečati tudi s skupnim projektom z družbo Zeos, in sicer še pred poletjem načrtuje zbiralno akcijo v MOL in še kateri od primestnih občin.

Urnik zbiranja nevarnih gospodinjskih odpadkov in manjših kosov OEEO s premično zbiralnico je na voljo na spletni strani JP Snaga.

Javno podjetje Snaga